Jakiego artykułu szukasz?

​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH Pułtusk) proponuje studia na kierunku socjologia.

​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia

Ciekawy kierunek studiów oferuje AH w Pułtusku. Socjologa interesują relacje między członkami większych zbiorowości, jak te zbiorowości na siebie oddziaływają. Wiedząc co myślą inni, jakie są ich oczekiwania, znając dobrze odbiorcę, łatwiej cokolwiek przekazać, zareklamować sprzedać. Kto, co, gdzie, kiedy i przede wszystkim dlaczego? – odpowiedzi na te pytania stanowią efekt finalny pracy socjologa. Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych. Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować.

Studia na socjologii w AH Pułtusk są dwustopniowe: licencjackie i uzupełniające magisterskie.

Jakie specjalności?

Kierunek socjologia przygotowuje specjalistów z zakresu wiedzy o współczesnym społeczeństwie, przygotowuje do badania i rozwiązywania problemów społecznych, a także realizacji programów z zakresu polityki i profilaktyki społecznej. Szerszemu zgłębieniu tych zagadnień służą liczne specjalności, proponowane przez AH Pułtusk, są to:

 • komunikowanie społeczne
 • polityka społeczna i rozwój lokalny
 • samorządność terytorialna
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie personelem.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku socjologia przygotowują do pracy w firmach doradztwa personalnego, firmach konsultingowych, reklamowych, agencjach zajmujących się badaniem rynku, firmach badań marketingowych, agencjach PR, domach mediowych, służbach mundurowych, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pożytku publicznego, jednostkach administracji publicznej, zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. Absolwenci mogą pracować w charakterze analityków rynku, audytorów jakości, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Popularne kierunki studiów jak administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, politologia, pedagogika, turystyka i rekreacja czy historia można również studiować w AH Pułtusk. Mury uczelni opuściło ponad czterdzieści cztery tysiące absolwentów. Zdobywali wiedzę pod kierownictwem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki.

Ranking uczelni niepaństwowych przeprowadzany przez niezależne podmioty badawcze wskazuje, że Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH Pułtusk) od kilku lat zajmuje jedno z czołowych miejsc

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański