Kierunki rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze i leśne to grupa studiów, które skupiają się wokół gospodarowania zasobami naturalnymi, zajmują się produkcją i przetwarzaniem żywności. To ważna gałąź gospodarki. Studia łącza aspekt techniczny z przyrodniczym. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę z zakresu biologii, chemii, technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, ale także z marketingu i działania rynku. Na kierunki rolnicze i leśne może aplikować każdy, kto lubi pracę na świeżym powietrzu, interesuje się biologią i techniką.

Niektóre z tego typu studiów dają uprawnienia absolwentom do kupowania ziemi rolnej (co jest ograniczone prawnie) oraz do wykonywania zawodu rolnika, co wiąże się z możliwością korzystania z dopłat oraz z przynależnością do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Również leśnicy mogą liczyć na przywileje, których nie ma w innych zawodach np. deputat opałowy, zwrot kosztów paliwa, narzędzia takie jak telefon i laptop oraz mieszkanie funkcyjne wynajmowane za darmo.

Same studia określają już zawód, który będzie się wykonywało po uzyskaniu dyplomu. Jednak oprócz oczywistej ścieżki kariery można wybrać pracę np. w administracji obsługującej grupy zawodowe związane z rolnictwem i leśnictwem.

Najpopularniejsze kierunki studiów rolniczych i leśnych to: rolnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna.

Katalog kierunków studiów