Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/u-p1wk54wBSyDqV2OQ3SsVRA8C0C40z7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/J4VfIBOIlYolynlYc1csHSnDfRr9Org3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HCWxTz2eFtWjqBghpVGwbXS9Y9l2gKFx.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xEbABo4T6jnKJ3v8uekw2ywwe_jbZMIw.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vd_JvVmXfTchYTGfLRI_D_GtNHqfUs2b.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/95zJXa6XssLsT17EcSCgs5TW6lhm2CL-.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ww3u7CBumzpzftVa-SD6L3pSPlbA611R.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HHCkHMiVNpKa7jBNIcmgeT16J0nFmDXb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
(+81) 445 41 37
rekrutacja@kul.pl
kul.pl
7.25
-0.15%
562
głosów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.

Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

W związku z bogatą i długą historią Uniwersytetu zdecydowano się na utworzenie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL.


KUL współcześnie

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

Zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 9 wydziałów i ponad 40 instytutów i ośrodków badawczych. O potencjale naukowym KUL świadczy fakt, że w 2010 r. aż pięć wydziałów Uniwersytetu uzyskało najwyższą ocenę parametryczną.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.


Lokalizacja

 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku