Szczegółowy opis uczelni

Poznaj KUL

Historia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.
Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

W związku z bogatą i długą historią Uniwersytetu zdecydowano się na utworzenie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL.


Współcześnie

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

Zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 9 wydziałów i ponad 40 instytutów i ośrodków badawczych. O potencjale naukowym KUL świadczy fakt, że w 2010 r. aż pięć wydziałów Uniwersytetu uzyskało najwyższą ocenę parametryczną.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.


Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA II STOPNIA

Studia

Oferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych.

Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi mogą się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego.

Uniwersytet kształci również obcokrajowców, oferując im programy studiów w języku angielskim. Także z myślą o studentach z zagranicy Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kredyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą korzystając m.in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki zakładowe, akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

W zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy służy studentom pomocą Biuro Karier KUL.

Dzięki niezwykle twórczej działalności pracowników i studentów, rozwijających swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 70 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, Uniwersytet tętni bogatym życiem kulturalnym. Od początku istnienia Uniwersytetu, jego władze przywiązywały ogromną wagę do rozwoju duchowego studentów. Możliwość tę stwarza młodzieży Duszpasterstwo Akademickie, będące mozaiką wielu wspólnot i przedsięwzięć.

Rekrutacja na studia
Studia podyplomowe

Szczegółowe informacje na temat STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdziecie na stronie:

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/Skontaktuj się z nami

Artykuły dotyczące uczelni

Showing 1-1 of 1 item.

Studia na KUL to nie tylko nauka

Studia na KUL - brzmi poważnie? Nauka to poważna sprawa, ale nie samym zakuwaniem student KUL żyje. Na tej Uczelni…

Lokalizacja