Szczegółowy opis uczelni
Poznaj KUL

Historia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.
Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

W związku z bogatą i długą historią Uniwersytetu zdecydowano się na utworzenie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL.


Współcześnie

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

Zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 9 wydziałów i ponad 40 instytutów i ośrodków badawczych. O potencjale naukowym KUL świadczy fakt, że w 2010 r. aż pięć wydziałów Uniwersytetu uzyskało najwyższą ocenę parametryczną.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.


Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA II STOPNIA

Studia

Oferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych.

Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi mogą się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego.

Uniwersytet kształci również obcokrajowców, oferując im programy studiów w języku angielskim. Także z myślą o studentach z zagranicy Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kredyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą korzystając m.in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki zakładowe, akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

W zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy służy studentom pomocą Biuro Karier KUL.

Dzięki niezwykle twórczej działalności pracowników i studentów, rozwijających swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 70 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, Uniwersytet tętni bogatym życiem kulturalnym. Od początku istnienia Uniwersytetu, jego władze przywiązywały ogromną wagę do rozwoju duchowego studentów. Możliwość tę stwarza młodzieży Duszpasterstwo Akademickie, będące mozaiką wielu wspólnot i przedsięwzięć.

Rekrutacja na studia
Studia podyplomowe

Szczegółowe informacje na temat STUDIÓW PODYPLOMOWYCH znajdziecie na stronie:

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/Skontaktuj się z nami
Artykuły dotyczące uczelni
Total 7 items.
Warto studiować kierunki pedagogiczne na KUL

Warto studiować kierunki pedagogiczne na KUL

Jesteś osobą empatyczną, potrafisz wspierać innych w rozwiązywaniu ich problemów, wiążesz swoją przyszłość z pracą…
KUL jest FIT

KUL jest FIT

Studia na KUL to nie tylko intelektualna podróż przez wybrane dziedziny nauki. Uczelnia pielęgnująca wartości…
Warto studiować kierunki humanistyczne na KUL

Warto studiować kierunki humanistyczne na KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia z ponad 100-letnią tradycją kształcenia inteligencji katolickiej i współtworzenia kultury…
Łatwa, szybka i przyjemna rekrutacja na KUL.

Łatwa, szybka i przyjemna rekrutacja na KUL.

Nadal możesz dołączyć do społeczności studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zobacz, na jakie kierunki studiów możesz…
Warto studiować nauki społeczne na KUL

Warto studiować nauki społeczne na KUL

Studia społeczne to grupa kierunków, które od lat utrzymują się czołówce popularności. Młodzi ludzie chcą…
Studia na KUL to nie tylko nauka

Studia na KUL to nie tylko nauka

Studia na KUL - brzmi poważnie? Nauka to poważna sprawa, ale nie samym zakuwaniem student…
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,...

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. Jest jedną z najstarszych uczelni…
Lokalizacja