Kierunki techniczne

Studia techniczne to bardzo szerokie pojęcie. Generalnie o studiach technicznych mówimy wtedy, gdy kończą się one uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. Wiedza zdobyta na studiach technicznych ma w dużym stopniu charakter praktyczny. Ukończenie studiów na kierunkach technicznych daje konkretny zawód. Absolwenci studiów technicznych, czyli inżynierowi, są szczególnie mocno poszukiwani na rynku pracy, w związku z tym w ostatnich latach rośnie popularność tych studiów.

Predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach technicznych to przede wszystkim: samodyscyplina, systematyczność i umysł analityczny. Podczas pierwszego roku nauki, w zasadzie bez względu na kierunek, w programie jest dużo przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza matematyki i fizyki.

W zależności od wybranego kierunku praca na inżynierów czeka w różnych dziedzinach gospodarki. Przede wszystkim tam, gdzie pracuje się z maszynami, systemami informatycznymi, przy projektowaniu rozwiązań i procesów technicznych, teleinformatycznych i architektonicznych.

Najpopularniejsze kierunki studiów technicznych to od lat: budownictwo, architektura, informatyka, automatyka i robotyka, geodezja, wszelkiego typu inżynierie.

Katalog kierunków studiów

i