Jakiego artykułu szukasz?

Nawigacja

Nawigacja zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

Nawigacja

Nawigacja zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

Wykorzystywane są w tym celu zarówno nowoczesne, specjalistyczne urządzenia, jak i proste obserwacje i narzędzia, znane już przed wiekami. Znajomość różnorodnych technik i urządzeń służy zwiększaniu bezpieczeństwa w przemieszczaniu środków transportu oraz dokładnym pozycjonowaniu i ustalaniu lokalizacji obiektów.

Kierunek nawigacja prowadzony jest na kilku tylko uczelniach. W zależności od specyfiki uczelni kształcenie dotyczy nawigacji morskiej lub lotniczej. Podobnie oferowane specjalności wynikają z charakteru uczelni, w jakiej studiuje się nawigację.

Nawigacja - specjalności

Przykładowo specjalności na kierunku Nawigacja to:

 • transport morski
 • połowy morskie
 • inżynieria ruchu morskiego
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • ratownictwo
 • morskie systemy informatyczne
 • eksploatacja jednostek pływających typu offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • górnictwo morskie
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim
 • żegluga arktyczna
 • informatyka morska
 • hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
 • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • eksploatacja infrastruktury naziemnej portów lotniczych.

Nawigacja - przedmioty na studiach

Program studiów uczelni morskiej przewiduje przedmioty podstawowe oraz kierunkowe i specjalistyczne.

Wybrane z nich to:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, automatyka, elektronika i telekomunikacja, nawigacja, meteorologia i oceanografia, urządzenia nawigacyjne, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu, manewrowanie statkiem, ratownictwo morskie, łączność morska, bezpieczeństwo nawigacji, budowa i stateczność statku, siłownie okrętowe, przewozy morskie, zarządzanie statkiem, bezpieczeństwo statku, prawo morskie, ochrona środowiska morskiego, infrastruktura portowa, morskie systemy informatyczne, hydromechanika i hydrotechnika, podstawy telekomunikacji, przyrządy i systemy pomiarowe, pomiary lądowe, pomiary morskie, oznakowanie nawigacyjne, inżynieria ruchu morskiego, sterowanie ruchem statków, nawigacja pilotażowa, żegluga liniowa.

Integralną część studiów stanowią praktyki zawodowe. Studenci uczelni morskich odbywają praktykę na statkach handlowych na stanowiskach kadetów. W przypadku uczelni lotniczej będą to organizacje eksploatujące urządzenia i systemy nawigacyjne, czyli lotniska, zakłady remontowe, zakłady produkcyjne.

Studia na kierunku nawigacja powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzi.

Praca po Nawigacji

Absolwenci nawigacji lotniczej są wysokiej klasy specjalistami odpowiedzialnymi za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym, przygotowanymi dopełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiadają również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, lądową, morską oraz obsługą ruchu lotniczego. Mogą podjąć pracę w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych, wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych, komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

Absolwenci nawigacji na uczelniach morskich otrzymują tytuł inżyniera, a po spełnieniu odpowiednich wymagań programowych - dyplom oficera wachtowego Polskiej Marynarki Handlowej oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym oraz przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku. Studia przygotowują specjalistów w zakresie eksploatacji statku, organizacji ruchu morskiego, budowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa morskiego.

Powiązane treści

Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigacja
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigacja
​Akademia Morska w Gdyni (AMG) - kierunek nawigacja
​Akademia Morska w Gdyni (AMG) - kierunek nawigacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku