Kierunki artystyczne

Kierunki artystyczne to dobre rozwiązanie dla osób, które swoją pasję artystyczną chcą zamienić w zawód. Chociaż światowej sławy artystami zostają tylko nieliczni, warto podążać za swoimi marzeniami, pracować nad karierą i osiągnąć mistrzostwo. Studia artystyczne pomagają w profesjonalizacji twórczości i znalezieniu własnej ścieżki artystycznej.

Konieczność wykonywania różnorodnych ćwiczeń z zakresu własnej dyscypliny artystycznej i regularne zaangażowane uczestnictwo w zajęciach, przynoszą korzyści w postaci wyrobienia nawyków systematyczności oraz samodyscypliny, które są równie ważne jak wena twórcza i pasja. Studia pozwalają także na spotkanie autorytetów i uznanych artystów, którzy często są wykładowcami na uczelniach artystycznych.

Większość kandydatów na studia artystyczne musi oprócz matury zdać egzaminy wstępne, które mają na celu sprawdzenie predyspozycji i warsztatu. Egzaminy są często wieloetapowe. Niektórzy kandydaci już od pierwszych klas liceum biorą dodatkowe lekcje malarstwa, rysunku lub śpiewu.

Po studiach artystycznych absolwenci pracują zazwyczaj jako wolni strzelcy lub zatrudniani są w systemie kontraktowym. Z jednej strony daje to poczucie wolności i możliwość robienia wielu różnych rzeczy, ale jednocześnie trzeba pamiętać o planowaniu i zabezpieczeniu swoich spraw bytowych, gdyż wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę nie są regularne.

Popularne kierunki studiów artystycznych to: aktorstwo, malarstwo, dyrygentura, reżyseria.

Katalog kierunków studiów