Jakiego artykułu szukasz?

Politologia

Studia na kierunku politologia zapoznają z zasadami funkcjonowania państw i organizacji społecznych, pozwalają na zrozumienie zjawisk politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej oraz zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek.

Politologia

Zainteresowanie światem polityki, rozpoczynanie dnia od przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i świata - to powody, dla których warto rozważyć studia na kierunku politologia.

Studia na kierunku politologia zapoznają z zasadami funkcjonowania państw i organizacji społecznych, pozwalają na zrozumienie zjawisk politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej oraz zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek. Na zmieniającym się rynku pracy wykształcenie politologiczne stanowi dobrą podstawę do podejmowania rozmaitych wyzwań w oddalonych od siebie sferach aktywności.

Politologię można studiować w większości uniwersytetów, a także w wyższych szkołach niepublicznych. Absolwenci studiów zawodowych otrzymują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

W programie studiów znajdą się m.in. następujące przedmioty: międzynarodowe stosunki polityczne, współczesne systemy polityczne, najnowsza historia polityczna, podstawy organizacji i zarządzania, ochrona własności intelektualnej, statystyka i demografia, administracja publiczna, polityka gospodarcza, systemy religijne świata, historia polityczna Polski XX w., zamówienia publiczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i reklama, prawo prasowe i autorskie, prawo publiczne w marketingu politycznym, elity polityczne, socjologia mediów, system instytucjonalny Unii Europejskiej, programy i fundusze Unii Europejskiej, europejska polityka społeczna.

Studenci mogą wybrać jedną ze specjalności lub specjalizacji. Przykładowe z nich to:

 • administracja europejska
 • administracja samorządowa
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • reklama i promocja
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dziennikarstwo i public relations
 • fundusze europejskie
 • służba socjalna
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • media i komunikowanie społeczne
 • dyplomacja Nowej Europy
 • instytucje i administracja publiczna
 • integracja europejska

Ukończenie politologii jest błędnie utożsamiane z przyszłą karierą polityczną. W rzeczywistości ten kierunek studiów daje znacznie szersze perspektywy zawodowe. W zależności od wybranej specjalności absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa) i samorządowej (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy), organach partii politycznych, sztabach politycznych, komitetach wyborczych, w charakterze doradców politycznych, w organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, instytucjach pomocy społecznej, a także w mediach, agencjach public relations, firmach marketingowych, działach marketingu przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych, ośrodkach badań opinii publicznej, instytucjach kulturalnych, zespołach reagowania kryzysowego, instytutach naukowych czy w charakterze rzecznika prasowego.

Kandydaci na studia politologiczne powinni być osobami otwartymi, ciekawymi świata, ludzi, oczytanymi, komunikatywnymi, precyzyjnymi, nastawionymi na rozwiązywanie problemów, zdecydowanymi.

Wojtek, student III roku z Poznania nie żałuje swojego wyboru: „ - Zaczynając studia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, miałem obawy, że przedmioty na kierunku politologia związane będą głównie z polityką. Teraz jednak mogę śmiało stwierdzić, że moje przypuszczenia okazały się bezpodstawne. Przez dwa i pół roku studiów poszerzyłem swoje horyzonty dzięki zajęciom z takich przedmiotów, jak historia, socjologia, marketing czy public relations. Ku mojemu zdziwieniu wiele zajęć ma charakter praktyczny i doświadczenie na nich zdobyte przyniesie mi sporo korzyści w przyszłym życiu zawodowym. Wpływa na to wysoki poziom nauczania oraz nowoczesna infrastruktura wydziału. Co ważne, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a dzięki takim specjalizacjom, jak marketing polityczny czy administracja europejska uściślić kierunek swojego kształcenia. Na kierunku politologia spotkałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi nie tylko nauka jest ciekawa! Dlatego nie żałuję swojej decyzji i gdybym cofnął się w czasie, ponownie wybrałbym ten sam kierunek”.

Powiązane treści
Komentarze (1)
poradźcie
Czy to prawda, że politologia na UW to duży stres na studiach i brak pracy po ich ukonczeniu. Bo zaczynam mieć wątpliwości.
19.07.2019
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu