Jakiego artykułu szukasz?

Techniki dentystyczne

Technik dentystyczny jest jak rzeźbiarz, niczym glinę ugniatający specjalistyczny materiał, formujący z niego określone kształty, robiący odlewy wymagające dokładnego oszlifowania. Wszystko po to, byś mógł mieć piękny uśmiech.

Techniki dentystyczne

Piękny uśmiech pełen śnieżnobiałych, równych zębów to marzenie większości z nas. Natura niestety nie bywa dla wszystkich tak hojna. Do tego własne zaniedbania, urazy, choroby czy podeszły wiek powodują, że z pomocą muszą przyjść specjaliści. Oprócz trafnej diagnozy i zaleceń lekarza stomatologa, o efekcie końcowym w dużym stopniu decyduje rzemieślnicza praca technika dentystycznego.

Technik dentystyczny to zupełnie jak zegarmistrz, spędzający wiele godzin na precyzyjnej, „koronkowej” pracy wymagającej skupienia i dużo cierpliwości. Technik dentystyczny to również rzeźbiarz, niczym glinę ugniatający specjalistyczny materiał, formujący z niego określone kształty, robiący odlewy wymagające dokładnego oszlifowania.

„ - To bardzo wymagający i interdyscyplinarny zawód - mówi Joanna z kilkuletnim doświadczeniem w pracy technika dentystycznego. Trzeba być jednocześnie metalurgiem i artystą, materiałoznawcą i księgowym, mechanikiem i magazynierem, a przede wszystkim złotą rączką o nieprzeciętnych zdolnościach manualnych. W trakcie studiów zdobywa się podstawowe wiadomości. Kluczowa jest praktyka, o którą niełatwo. Najcenniejsze jest podpatrywanie, jak pewne rzeczy robią lepsi od nas, ale nie wszyscy chcą się dzielić tą wiedzą. To na pewno ciekawy i satysfakcjonujący, ale też trudny zawód”.

Techniki dentystyczne studiować można na uczelniach medycznych lub wydziałach medycznych innych uczelni, a także w wybranych niepublicznych szkołach wyższych.

Studia przekazują wiedzę i umiejętności w zakresie anatomii i fizjologii organizmu człowieka, podstaw nauk społecznych i prawno-ekonomicznych, znajomości rynku materiałów i sprzętu protetycznego i ortodontycznego, a także praktycznego wykonywania uzupełnień protetycznych (protezy, implanty, aparaty ortodontyczne), leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia oraz wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego dla pacjentów wieku rozwojowego, dojrzałego i podeszłego.

Absolwenci Technik dentystycznych zdobywają kompetencje z zakresu modelarstwa, rysunku i odwzorowywania anatomicznych kształtów zębów oraz elementów protez, rozpoznają właściwości materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, potrafią łączyć tworzywa kompozytowe z metalami czy wykonywać protezy stomatologiczne z wykorzystaniem implantów.

Większość uczelni realizuje kierunek techniki dentystyczne bez podziału na specjalności. Nieliczne z nich oferują:

  • ortododoncję
  • protetykę

W programie nauczania Technik dentystycznych przewidziano przedmioty:

anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, epidemiologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, kwalifikowana pierwsza pomoc, ekonomia, ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej, propedeutyka protetyki, propedeutyka ortodoncji, techniki dentystyczne, techniki ortodontyczne, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, technologia odlewnicza w technice dentystyczne, konstrukcja protez stałych i ruchomych, inżynieria warstwy wierzchniej, modelarstwo i rysunek, technologia polimerów, technologia ceramiczna, propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej, biomechanika w technice dentystycznej, edukacja zdrowotna, styl życia a zdrowie.

Absolwenci kierunku techniki dentystyczne mogą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii. Wielu absolwentów prowadzi własne pracownie dentystyczne.

Kandydaci na studia powinni się cechować przede wszystkim dużymi umiejętnościami manualnymi, precyzją, cierpliwością, dokładnością, ale także być osobami komunikatywnymi, wrażliwymi na potrzeby pacjentów, empatycznymi i taktownymi.

Powiązane treści

Komentarze (1)

jowita
ten kierunek należy chyba do jednych z najbardziej dochodowych jeśli znajdzie się pracę w zawodzie, po założeniu własnego zakładu można trzepać niezłą forsę przyjmując pacjentów prywatnie...
01.10.2014
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu