Jakiego artykułu szukasz?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Radio, prasa, internet, telewizja - to one kształtują gusta modowe, opinie, sugerują, gdzie wypada bywać, dostarczają bieżących informacji ze świata polityki, życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Czwarta władza - tak potocznie mówi się o tej grupie zawodowej. Jednak siła oddziaływania mediów jest niezaprzeczalna.

Radio, prasa, internet, telewizja - to one kształtują gusta modowe, opinie, sugerują, gdzie wypada bywać, dostarczają bieżących informacji ze świata polityki, życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego.

Obecnie zmienia się charakter mediów - w dobie mediów internetowych rośnie zapotrzebowanie na redaktorów serwisów i portali informacyjnych, tematycznych.

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zapoznają z zasadami funkcjonowania współczesnych mediów i redakcji dziennikarskich, kładą nacisk na reguły etyki dziennikarskiej, przybliżają tajniki komunikacji międzyludzkiej oraz sposoby przygotowywania reklam czy prowadzenia kampanii promocyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu życia społecznego, politycznego, gospodarczego, jak i kulturowego.

Dziennikarstwo i komunikację społeczną można studiować przede wszystkim na uniwersytetach oraz w niepublicznych szkołach wyższych. Studia są dwustopniowe: licencjackie i magisterskie.

Przykładowe specjalności na Dziennikarstwie i komunikacji społecznej:

 • dziennikarstwo
 • public relations, promocja i komunikacja medialna
 • dziennikarstwo internetowe
 • marketing medialny
 • brokering informacji
 • nowe media
 • zarządzanie komunikacją w biznesie
 • dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo mody i stylu
 • dziennikarstwo muzyczne
 • creative writing
 • projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji
 • fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
 • nowe technologie multimedialne
 • sprawy publiczne i komunikacja medialna
 • dziennikarstwo i krytyka medialna
 • fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

Wybrane przedmioty w programie kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

filozofia, socjologia, psychologia społeczna, historia powszechna XIX i XX wieku, języki obce, wstęp do nauki o komunikowaniu, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, historia doktryn politycznych, dynamika komunikowania interpersonalnego, historia prasy i mediów w Polsce i na świecie, współczesne media w Polsce i na świecie wraz z lektoratem prasy krajowej i zagranicznej, retoryka dziennikarska, gatunki dziennikarskie, fotografia w prasie, agencja prasowa i praca z serwisem informacyjnym, media lokalne i środowiskowe, prawo prasowe i etyka dziennikarska, prawo radiofonii i telewizji, prawo autorskie, pracownia agencyjna, radiowa i telewizyjna, edytorstwo prasowe, seminaria warsztatowe prasowo-agencyjne i radiowo-telewizyjne, warsztaty publicystyki dziennikarskiej, marketing polityczny, sztuka wystąpień publicznych, podstawy warsztatu prasowego, radiowego, telewizyjnego, public relations, dziennikarskie źródła informacji, praca rzecznika prasowego, komputerowe przygotowanie druku - DTP, warsztat internetowy, gazeta on-line, nowe media i psycho-socjologia internetu, sondaże opinii i badania odbioru mediów, reżyseria i realizacja telewizyjna i filmowa warsztaty operatorskie, projektowanie stron www.

Dużą cześć stanowią zajęcia praktyczne, warsztatowe: emisja głosu, warsztat reporterski, czy realizacja programów TV w studio i w plenerze.

Dziennikarstwo to studia dla osób ciekawych świata, dociekliwych, zdeterminowanych, nie zrażających się niepowodzeniami, komunikatywnych, łatwo nawiązujących kontakt, mających swobodę wypowiedzi i formułowania myśli zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Od dziennikarza wymaga się poprawności językowej.

Dziennikarz musi być również otwarty na nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentowaniu informacji i treści. Praca dziennikarza jest często związana z podróżowaniem, docieraniem do miejsc ciekawych lub będących miejscem bieżących wydarzeń.

- Uwielbiam pomagać i działać charytatywnie. Jestem PR-owcem i rzecznikiem projektu Szlachetna Paczka w województwie wielkopolskim. Jedną z moich pasji jest public relations i marketing społeczny. Cieszę się, że na studiach, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kształcę się m.in. pod takim właśnie kątem. Wydział daje mi możliwość zdobywania cennego doświadczenia i realizowania swoich pasji, nie tylko tych związanych z public relations, lecz także z marketingiem muzycznym. Dzięki możliwościom, które proponuje Wydział miałem okazję również pełnić funkcję redaktora naczelnego pisma studenckiego „Fenestra”, a aktualnie przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej KoMar" - swoimi doświadczeniami dzieli się Łukasz Czapliński, student II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia na kierunku przygotowują do samodzielnego opracowywania materiału dziennikarskiego, promocyjnego, reklamowego, pisania tekstów prasowych oraz nagrywania i montowania audycji radiowych i telewizyjnych. Zaznajamiają z technologiami wykorzystywanymi we współczesnych mediach, technikami pozyskiwania i przygotowywania materiałów medialnych.

W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do pracy w redakcjach mediów masowych: prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, w charakterze redaktora, operatora dźwięku i obrazu, producenta programów, specjalisty public relations, specjalisty do spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzecznika prasowego czy też doradcy ds. kontaktów z mediami instytucji, firm i organizacji.

Przykładowe miejsca pacy dziennikarza to:

studia telewizyjne, stacje radiowe, czasopisma, media społecznościowe, gazety, portale internetowe, agencje PR, firmy marketingowe, ośrodki badań społecznych i rynku, działy promocji, reklamy, marketingu, biura rzecznika prasowego, własna działalność gospodarcza w zakresie promocji, reklamy, pracy dziennikarskiej.

Powiązane treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas
​Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas
Dziennikarstwo i PR nocą na SWPS Wrocław
Dziennikarstwo i PR nocą na SWPS Wrocław

Komentarze (1)

klaudia
trzeba się z tym urodzić, by zostać dobrym dziennikarzem, tego sie nie nauczysz na zajęciach, one jedynie mogą Ci pomoc doszkolić warsztat i poprawić błędy...
01.10.2014