Kierunki filologiczne

Kierunki filologiczne reprezentują szeroka grupę studiów językowych. Chodzi tu zarówno o filologie obce, filologię polską, filologie klasyczne, ale także lingwistykę stosowaną, translację, czy etnolingwistyki. Generalizując, w skład kierunków filologicznych wchodzą studia, na których można nauczyć się języków i poznać kulturę krajów danego obszaru językowego.

Predyspozycje do podjęcia studiów filologicznych to systematyczność, dobra pamięć, zainteresowanie literaturą, a także umiejętność rozumienia z kontekstu. Studia są dość wymagające, bo nauczyć się trzeba biegle władać czasami nawet dwoma językami obcymi. Wymaga to dużej ilości czasu przeznaczonej na przyswojenie słów, struktur gramatycznych i nauki używania języka w praktyce. Trzeba pamiętać jednak, że studia filologiczne to nie kursy językowe, dlatego należy spodziewać się wielu przedmiotów z zakresu teorii języka, historii i kultury.

Zalety studiów filologicznych to możliwość obcowania z wybranym językiem na co dzień oraz poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Praca po studiach lingwistycznych zależy od wybranej specjalności. Można zostać m.in. nauczycielem, lektorem języków obcych lub tłumaczem.

Katalog kierunków studiów