Jakiego artykułu szukasz?

Matematyka

Można przypuszczać, że proste obliczenia towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Starożytne zapisy odnalezione na glinianych tabliczkach zawierają ułamki, równania liniowe, kwadratowe, czy sześcienne.

Matematyka

"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Żadne ludzkie badania nie mogą być nazywane prawdziwą nauką, jeśli nie mogą być zademonstrowane matematycznie”- Immanuel Kant.

Królowa nauk - matematyka. Jej historia sięga początków ludzkości.

Można przypuszczać, że proste obliczenia towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Starożytne zapisy odnalezione na glinianych tabliczkach zawierają ułamki, równania liniowe, kwadratowe, czy sześcienne. Obecnie wiele dziedzin nauki i technologii zaczyna definiować swoje pojęcia z tak dużą precyzją, ze można stosować do nich metody matematyczne, co często zapoczątkowuje kolejny dział matematyki stosowanej. Dotyczy to przykładowo mechaniki klasycznej, ekonomii – ekonometria, lingwistyki - lingwistyka matematyczna, teorii gier, a nawet politologii – teoria głosowań.

Matematykę można studiować na uniwersytetach, uczelniach technicznych, pedagogicznych oraz w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe licencjackie i magisterskie.

Matematyka - specjalności

Wybrane specjalności z oferty uczelni:

 • nauczycielska - matematyka i informatyka
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • analiza danych
 • modelowanie i optymalizacja dyskretna
 • matematyka stosowana
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka i informatyka w bakowości
 • matematyka i informatyka w ubezpieczeniach
 • modelowanie matematyczne
 • matematyka przemysłowa
 • statystyka matematyczna
 • matematyka informatyczna.

Studenci zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami metod matematycznych oraz z szerokim wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do modelowania i symulacji różnorodnych zjawisk. Program nauczania na kierunku matematyka, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, proponuje dużą liczbę przedmiotów specjalistycznych z szerokim wykorzystaniem pracowni komputerowych.

Matematyka - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty z programu nauczania: wstęp do matematyki, wstęp do programowania, analiza matematyczna, analiza zespolona, równania różniczkowe, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa, geometria elementarna, geometria rzutowa, elementarna teoria liczb, kombinatoryka, algebra, algebra liniowa, teoria gier, elementy kryptografii i teorii kodowania, teoria miary i całki, geometria różniczkowa, analiza funkcjonalna, topologia, równania różniczkowe cząstkowe, logika matematyczna, mechanika analityczna, metody fizyki matematycznej, algebra i teoria liczb, procesy stochastyczne.

Praca po Matematyce

Absolwenci matematyki nabywają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, programowania, administrowania systemami informatycznymi, narzędziami i sprzętem informatycznym. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce, posiadają wiedzę w dziedzinie zastosowań matematyki w technice i gospodarce.

Absolwenci kierunku matematyka są specjalistami w dziedzinach wykorzystujących metody analityczne czy statystyczne (finanse, bankowość, prognozowanie, ubezpieczenia). Mogą pracować w bankach, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy emerytalnych oraz firmach i działach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Ukończenie specjalności nauczycielskiej pozwala na podjęcie pracy w szkolnictwie.

Kandydaci na studia matematyczne powinni mieć zainteresowania naukami ścisłymi, matematyką i jej zastosowaniami.

„Matematyka to nauka ściśle teoretyczna – wiele jej gałęzi jest używanych w technice. Logika, algebra, analiza – to prawdziwa matematyka. Zmiana myślenia po opanowaniu tych działów jest znamienna - zaczyna się rozumować na ścisłych definicjach” - twierdzi student III roku matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Powiązane treści

Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Podyplomowa "Matematyka Ekonomiczna” na Uniwersytecie Gdańskim
Podyplomowa "Matematyka Ekonomiczna” na Uniwersytecie Gdańskim
Maturzysto, matematyka nie jest trudna!
Maturzysto, matematyka nie jest trudna!

Komentarze (1)

kika999
podziwiam moją koleżankę za ukończenie studiów matematycznych z tak dobrymi wynikami, nie jest to prosty kierunek dlatego chyba sama bym się na niego nei zdecydowała...
01.10.2014
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach