Jakiego artykułu szukasz?

Europeistyka

To kierunek dla osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych, europejską sceną polityczną, rozwojem i współpracą regionalną w Europie, historią, kulturą Europy czy funkcjonowaniem administracji unijnej.

Europeistyka

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło rynek pracy dla absolwentów polskich uczelni w wielu dziedzinach, ale też w instytucjach i urzędach samej Unii. Potrzebni byli specjaliści od prawa, historii, kultury, administracji, gospodarki państw członkowskich. To wtedy szkoły wyższe na potęgę uruchamiały kształcenie na nowym kierunku europeistyka.

Interdyscyplinarne studia przygotowują z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań państw unijnych. To kierunek dla osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych, europejską sceną polityczną, rozwojem i współpracą regionalną w Europie, historią, kulturą Europy czy funkcjonowaniem administracji unijnej.

Europeistykę można studiować przede wszystkim na uniwersytetach, w niepublicznych szkołach wyższych, ale też na wybranych uczelniach technicznych.

Uczelnie, w zależności od swojego profilu, oferują wiele specjalności, pozwalających na kształcenie w zawężonej dziedzinie.

Wybrane z nich to:

 • fundusze i projekty Unii Europejskiej
 • administracja i samorząd terytorialny
 • struktury europejskie i protokół dyplomatyczny
 • administracja europejska
 • dziennikarstwo europejskie
 • instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • turystyka międzynarodowa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim
 • międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna
 • systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • przedsiębiorstwo europejskie
 • zarządzanie projektami kultury
 • marketing terytorialny
 • wspólny rynek europejski
 • gospodarka funduszami europejskimi.

„ - Zajęć na pierwszym roku nie ma aż tak dużo, ale mimo wszystko jest się czego uczyć. Wydawać by się mogło, że jest to łatwy i miły kierunek. W rzeczywistości jednak jest sporo pracy. Mamy wykłady, lektoraty oraz konwersatoria. Jest to kierunek dyplomatyczny, przez co jest sporo historii, prawa oraz języków obcych Ta duża liczba godzin lektoratów z języka obcego jest mocnym atutem europeistyki w Poznaniu. Ciągle coś się dzieje na wydziale, odbywają się konferencje, prężnie działają koła naukowe. Sama należę do Koła Naukowego Europeistów” - tak o swoich studiach opowiada Patrycja Węgrzynowska, studentka europeistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i dodaje:

- „Wiążę swoją przyszłość z wieloma pomysłami. Mam świadomość, że absolwenci europeistyki mogą spełniać się zawodowo na wielu płaszczyznach. Niektórzy szlifują język obcy i robią studia podyplomowe dla tłumaczy. Inni pracują w konsultingu i doradzają co do funduszy europejskich. Część ludzi odnajduje się w administracji publicznej czy wreszcie w firmach zachodnich jako spece od kontaktów międzynarodowych. Część osób wyjeżdża za granicę i pracuje w organizacjach unijnych. Nie ukrywam, że rozważam między innymi opcję pracy za granicą”.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku europeistyka: mikroekonomia, makroekonomia, prawo europejskie, nauka o polityce, społeczeństwa i kultury Europy, systemy polityczne państw europejskich, historia społeczna Europy, integracja europejska, instytucje i procesy decyzyjne Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe, usytuowanie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych, usytuowanie i rola Polski w Europie, podstawy wiedzy o państwie i prawie, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, geografia polityczna i gospodarcza Europy, prawa socjalne i ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, regionalizm i federalizm w Europie, procesy integracyjne w Europie, europejskie prawo gospodarcze, polityki wspólnotowe, prawo międzynarodowe publiczne, integracja Polski z Unią Europejską, prawo dyplomatyczne i konsularne, polityka regionalna Unii Europejskiej, bezpieczeństwo europejskie, polityka handlowa Unii Europejskiej, programy i fundusze Unii Europejskiej, modele administracji publicznej w Europie ,usytuowanie, znaczenie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych, usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie, samorząd terytorialny wybranych krajów Unii Europejskiej, system zabezpieczeń społecznych krajów Unii Europejskiej, jednolity rynek europejski, europejska służba cywilna, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku europeistyka znajdą zatrudnienie w instytucjach europejskich, organach i agendach Unii Europejskiej, placówkach informacyjnych, kulturalnych, administracji samorządowej i rządowej. Będą ekspertami do spraw europejskich, dzielącymi się swoją wiedzą w środkach masowego przekazu, mogą pracować w charakterze rzeczników prasowych, specjalistów w obszarze public relations, dziennikarzy w redakcjach prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych czy wydawnictwach specjalistycznych.

Mogą podjąć pracę w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy strukturalnych i pomocowych, przedsiębiorstwach funkcjonujących na runku europejskim, firmach doradczych prowadzących współpracę międzynarodową, polskich przedstawicielstwach konsularnych i dyplomatycznych.

Specjaliści do spraw unijnych mogą realizować się w instytucjach edukacyjnych propagujących zagadnienia integracji, a także prowadzących szkolenia w zakresie problematyki europejskiej.

Powiązane treści
Komentarze (1)
pozdrawiam Michael
super studia, ten kierunek otwiera bramy do Europy, języki obce, wiele przedmiotów związanych z zarządzaniem, prawem czy nawet turystyką, mnie to bardzo odpowiada! ;)
01.10.2014
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu