Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) - kierunek europeistyka

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) zarasza na studia na kierunku europeistyka.
​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) - kierunek europeistyka

Ciekawy kierunek proponuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków). Europeistyka to studia zarówno I jaki i II stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia na kierunku europeistyka są interdyscyplinarne, łączą wiedzę z zakresu historii, polityki, ekonomii, prawa, nauk społecznych. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) przygotowuje na kierunku europeistyka absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.

Jakie perspektywy po europeistyce?

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach europejskich, organach i agendach Unii Europejskiej, placówkach informacyjnych, kulturalnych, administracji samorządowej i rządowej. Mogą zostać ekspertami do spraw europejskich, dzielącymi się swoją wiedzą w środkach masowego przekazu, pracować w charakterze rzeczników prasowych, specjalistów w obszarze public relations, dziennikarzy w redakcjach prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych czy wydawnictwach specjalistycznych. Na specjalistów z zakresu europeistyki czeka praca w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy strukturalnych i pomocowych, przedsiębiorstwach funkcjonujących na runku europejskim, firmach doradczych prowadzących współpracę międzynarodową, polskich przedstawicielstwach konsularnych i dyplomatycznych. Specjaliści do spraw unijnych mogą realizować się w instytucjach edukacyjnych propagujących zagadnienia integracji, a także prowadzących szkolenia w zakresie problematyki europejskiej.

Jakie studia oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków)?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) jest nowoczesną uczelnią z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. UE Kraków prowadzi działalność dydaktyczną nie tylko w Krakowie, lecz również w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w różnych miastach, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych środowisk.

Przyszłościowe kierunki studiów, znajdujące się oprócz europeistyki w ofercie UE Kraków, to m.in. administracja, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, analityka gospodarcza, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, rachunkowość i controlling, turystyka i rekreacja, zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna.

Komentarze (1)

Kev
UEK w pigułce? Świetnie brzmiące reklamy i ulotki wydziałów, które mają się nijak do rzeczywistości. Specjalności (nawet te ważne!) nie są uruchamiane, BO ZA DROGO albo 20 osób to za mało. Zamiast świetnie brzmiących przedmiotów dodatkowych wcisną tego nauczyciela, który będzie miał okno w planie i uczy czegoś zupełnie innego. Na uczelni panuje kolesiostwo. Dziesiątki skarg na wykładowce nic nie dadzą, chyba, ze jego gniew i uwalenie przedmiotu. Studiuję już 5ty rok. NIE POLECAM.
28.04.2016
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie