Kierunki administracyjne

Studia na kierunkach administracyjnych mają na celu przygotowanie specjalistów, potrafiących obsługiwać procesy w administracji publicznej różnego szczebla oraz w przedsiębiorstwach.

Obowiązki osób, które ukończą kierunki administracyjne skupiają się zazwyczaj na dokumentowaniu, komunikacji, prowadzeniu biura, tworzeniu i egzekwowaniu procedur, a także organizowaniu działań innych pracowników.

Administratywiści posiadają rozbudowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa administracyjnego, prawa finansowego i instytucjonalnego UE.

Kierunki administracyjne pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy, także praktycznej.

Studia te uczą nie tylko teorii, ale także praktycznej znajomości m.in. systemów informatycznych, coraz szerzej wykorzystywanych w pracy administracyjnej.

Administracja w różnych sektorach ciągle się rozrasta, więc osoby z wykształceniem administracyjnym mogą szukać pracy u pracodawcy publicznego w kraju, ale również w strukturach Unii Europejskiej.

Popularne kierunki administracyjne to: administracja, administracja europejska, e-administracja, zarządzanie sektorem publicznym.

Katalog kierunków studiów