Kierunki ścisłe

Kierunki ścisłe to takie, w których studenci skupiają się na dokładnym opisywaniu zjawisk i weryfikacji postawionych hipotez za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Formalnie do kierunków ścisłych zaliczamy kierunki matematyczne i przyrodnicze.

Studia na kierunkach ścisłych uczą rozwiązywania złożonych problemów z różnych dziedzin. W programach studiów znajduje się dużo matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Na niektórych kierunkach ścisłych oprócz przedmiotów teoretycznych są także zajęcia laboratoryjne, gdzie wykorzystuje się aparaturę badawczą, często wysokiej klasy.

Predyspozycjami do podjęcia studiów są: zainteresowanie matematyką, zdolności analityczne i systematyczność.

Kończąc kierunki ścisłe do wyboru jest wiele różnych ścieżek kariery. Można zostać m. in. nauczycielem w szkole, pracownikiem centrów badawczych, analitykiem w korporacji lub bankowości, albo też kontynuować pracę naukową na uczelni i rozwijać karierę akademicką.

Najpopularniejsze kierunki ścisłe to: matematyka, fizyka, astronomia.

Katalog kierunków studiów

i