Kierunki prawnicze

Studia z prawa to niezwykle prestiżowy wybór, niezmiennie od wielu lat. Wielu przyszłych absolwentów liceum marzy o podjęciu studiów prawniczych, by zyskać wymarzony i dobrze płatny zawód ‒ stać się adwokatem, radcą, czy prokuratorem, pracować w sądzie lub otworzyć własną kancelarię. Prawo jest kierunkiem oferowanym zarówno przez uczelnie publiczne, jak i niepubliczne (prywatne) wyższe szkoły.

Jak dostać się na prawo?

By studiować prawo należy zdać, m.in. maturę z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego. Ponieważ z reguły ten kierunek studiów cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maturzystów, liczy się bardzo wysoki wynik egzaminów.

Kierunki prawnicze dają możliwość odbycia późniejszej aplikacji, przygotowującej do wykonywania konkretnego zawodu z wybranej gałęzi legislacyjnej. Absolwenci wydziałów prawniczo-administracyjnych przeważnie bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Nawet jeśli nie będą kontynuować edukacji na aplikacji, wciąż mogą ubiegać się o pracę w korporacjach i prywatnych firmach lub otworzyć własną działalność gospodarczą, związaną na przykład ze szkoleniami.

Przykładowe zawody, do których przygotowują studia prawnicze:

  • Adwokat
  • Radca prawny
  • Notariusz
  • Komornik
  • Sędzia
  • Prokurator
  • Mediator rodzinny
  • Specjalista ds. negocjacji biznesowych
  • Doradca firmy w zakresie prawa handlowego

Katalog kierunków studiów