Jakiego artykułu szukasz?

Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomi na Wydziale Nauk o Zdrowiu nowy kierunek studiów - psychologię zdrowia. O szczegółach czytaj poniżej.
Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomi od nowego roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk o Zdrowiu nowy kierunek studiów - psychologię zdrowia. Studia będą trwały 10 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyska tytuł magistra. Na pierwszy rok studiów przyjętych zostanie 30 osób.

Celem kształcenia na kierunku psychologia zdrowia jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze zdrowia człowieka.

Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko z obszaru psychologii, ale także z medycyny i dyscyplin takich jak neuropsychologia, psychoonkologia. itp.

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia zdrowia wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej do danego przypadku pomocy.

Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie również dysponował odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych.

Duży nacisk położony zostanie na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.

Kandydaci z nową maturą zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki z biologii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego.

Kandydaci ze starą maturą (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek psychologia zdrowia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz języka polskiego.

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański