Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT rozpoczęła rekrutację na kierunek Administracja - studia I stopnia!

Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki dotacji czesne wynosi tylko 240 zł miesięcznie.

Oferowana specjalność:

  • Informatyka w administracji, specjalizacja: E-administracja

E-administracja oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i teleinformatycznych w administracji publicznej, któremu towarzyszy reorganizacja i poprawa kwalifikacji kadry administracyjnej. Jest ona elementem szerszej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

  • na stanowisku specjalisty, menedżera i konsultanta w e-administracji
  • jako urzędnik w centralnych organach władzy państwowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego
  • na stanowisku specjalisty w zespołach wdrażających systemy informatyczne w administracji centralnej i samorządowej
  • jako specjalista w działach administracji firm i innych organizacji

Absolwenci tej specjalności mają szansę uczestniczyć w procesie transformacji i informatyzacji sektora administracji publicznej, w kreowaniu nowej jakości funkcjonowania urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Dodatkowym atutem pracy urzędnika administracji publicznej jest jej stabilność.

Szczegółowe informacje na ten temat znjdziecie TUTAJ