Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej działająca przy kierunki Pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału w Edukacyjnej Akcji Profilaktycznej „Zimowy Survival”.

Przygotowaliśmy specjalny pakiet warsztatów i szkoleń, propagujących ideę profilaktyki pozytywnej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Celem warsztatów jest ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 • Nie łam się, życie może być cool
 • Nie dopalaj na zimę
 • Zimą surfuj bezpiecznie
 • Nie gromadź zapasów na zimę – odżywiaj się zdrowo
 • Dyskotekowa profilaktyka. Baw się bezpiecznie i świadomie do końca
 • Pierwszy raz – to jest moja świadoma decyzja
 • Co robić zimą?

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 • Depresja wieku dorastania
 • Zachowania autoagresywne
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Stres szkolny
 • Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie
 • Jak budować konstruktywne relacje w grupie
 • Co robić zimą”?

Dojeżdżamy do instytucji. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat.

Warsztaty i szkolenia prowadzą wykwalifikowani specjaliści współpracujący z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej.

Szczegóły znajdują się na: www.laps.ahe.lodz.pl