Poznaj unikatowy kierunek studiów. Nawigacja prowadzona jest tylko na kilku uczelniach w Polsce. Akademia Morska w Gdyni (AMG) oferuje ten kierunek na studiach pierwszego i drugiego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Jakie specjalności na kierunku nawigacja?

Ciekawe specjalności oferuje uczelnia w ramach kierunku nawigacja: transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna. Ukończenie wybranej specjalności przygotowuje odpowiednio w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych, bezpieczeństwa eksploatacji statku w transporcie morskim oraz tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie, eksploatacji statku w transporcie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki warunków arktycznych.

Jakie są studia na nawigacji?

Nawigacja ogólnie zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów. Wykorzystywane są w tym celu zarówno nowoczesne, specjalistyczne urządzenia, jak i proste obserwacje i narzędzia, znane już przed wiekami. Znajomość różnorodnych technik i urządzeń służy zwiększaniu bezpieczeństwa w przemieszczaniu środków transportu oraz dokładnym pozycjonowaniu i ustalaniu lokalizacji obiektów.

Absolwenci nawigacji otrzymują tytuł inżyniera, a po spełnieniu odpowiednich wymagań programowych - dyplom oficera wachtowego Polskiej Marynarki Handlowej oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym oraz przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku. Studia przygotowują specjalistów w zakresie eksploatacji statku, organizacji ruchu morskiego, budowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa morskiego.

Studia na kierunku nawigacja powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzi.

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Akademia Morska w Gdyni (AMG) jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci odbywają praktyki morskie.