Akademia Morska w Gdyni ma w swojej ofercie kształcenia nowoczesny kierunek innowacyjna gospodarka.

Innowacyjną gospodarkę można studiować na studiach I stopnia i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Specjalności do wyboru na studiach I stopnia to: gospodarka miejska i regionalna, innowacyjne systemy transportowe i logistyczne oraz innowacyjne przedsiębiorstwo. Na studiach II stopnia specjalnością jest informatyka w transporcie i handlu, ekonomia menedżerska, transport i logistyka w gospodarce globalnej, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Na kierunku innowacyjna gospodarka można zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii poszerzoną o  dodatkowe aspekty w zależności od wybranej specjalności. Wybierając specjalność gospodarka miejska można poznać tajniki zarządzania i finansów w sektorze samorządowym i administracji oraz elementy teorii rozwoju miast i regionów, kształtowania jakości życia społeczeństwa. W przypadku wyboru specjalności innowacyjne przedsiębiorstwo dodatkowa wiedza skupiać się będzie nad  przebiegiem procesu zarządzania innowacją, strategiach tworzenia innowacji, czy zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji innowacyjnej. Studiując specjalność  innowacyjne systemy transportowe i logistyczne można nauczyć sięrozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki za pomocą nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w tych dziedzinach.

Wszyscy absolwenci kierunku będą potrafili analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne i wykorzystywać technologie informacyjne. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do pracy w każdej organizacji, która chce podnieść lub utrzymać pozycję konkurencyjną.

Akademia Morska w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie. Wiedzę zdobywa tam około 7 tysięcy studiujących. O wysokiej randze uczelni świadczy  jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich. Studia na kierunku innowacyjna gospodarka realizowane są naWydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Przy uczelni działa Parlament Studentów, chór i koła naukowe. Bez względu na kierunek studiów można zapisać się na szkolenia organizowane przez Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Uczestnictwo w kursach pozwoli zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego, sternika morskiego, czy sternika motorowodnego.

Więcej informacji znaleźć można na: http://www.am.gdynia.pl