Automatyka i robotyka

Obecnie systemy i układy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia. Automatyka i robotyka zajmuje się teoretyczną i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi z ograniczonym udziałem człowieka.

Automatyka i robotyka to kierunek typowo politechniczny. Można go również studiować w nielicznych niepublicznych szkołach wyższych. Studia są dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie.

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń zajęcia mają formę laboratoriów, laboratoriów komputerowych oraz projektów, przygotowywanych przez studentów.

Bogata oferta specjalności na kierunku Automatyka i robotyka pozwala na kształcenie w wyspecjalizowanej dziedzinie:

 • komputerowe systemy sterowania procesami produkcyjnymi
 • automatyka i robotyka w zastosowaniach przemysłowych
 • automatyka przemysłowa
 • automatyka
 • robotyka
 • komputerowe systemy sterowania
 • mechatronika
 • automatyka i systemy sterowania
 • robotyka i systemy mechatroniki
 • systemy sterowania procesami przemysłowymi
 • sterowanie w układach robotycznych
 • roboty mobilne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • bezpilotowe obiekty latające
 • systemy informatyczne
 • technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • automatyzacja systemów wytwarzania
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

W trakcie nauki na Automatyce i robotyce studenci poznają następujące przedmioty:

teoria sterowania, podstawy robotyki, automatyzacja procesów przemysłowych, metody sztucznej inteligencji, elektronika, technika mikroprocesorowa, metrologia i pomiary przemysłowe, cyfrowe układy sterowania, napędy, programowanie robotów, systemy CNC, sterowniki programowalne, systemy diagnostyki, wizualizacji i nadzoru procesów (SCADA), sterowanie procesami dyskretnymi, adaptacyjne układy sterowania, inteligentne układy sterowania, systemy ekspertowe i inżynieria wiedzy, rozproszone układy sterowania, bezpieczeństwo sieci komputerowych, matematyka, fizyka, informatyka, grafika inżynierska, metody numeryczne, przemysłowe bazy danych, mechanika, podstawy ekonomii i zarządzania, filozofia, technologia informacyjna, mechanika i wytrzymałość materiałów, miernictwo dynamiczne, napędy elektryczne, sterowanie procesami ciągłymi, specjalizowane układy scalone, programowanie układów logicznych, energoelektronika przemysłowa, technologie maszyn wirtualnych, rozproszone systemy operacyjne, programowanie cyfrowych serwonapędów, mobilne roboty, projektowanie filtrów cyfrowych, robotyzacja procesów wytwórczych.

Kandydaci na studia na kierunku automatyka i robotyka powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zainteresowania informatyczne. Ważne cechy przyszłego inżyniera to kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, zamiłowanie do prac technicznych w dziedzinie elektroniki i mechaniki precyzyjnej.

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są przygotowani do projektowania i budowy systemów automatyki przemysłowej, wdrażania robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych. Mogą pracować tam, gdzie działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja, a komputery sterują produkcją lub wspomagają podejmowanie decyzji.

Będą wspierać zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, budowy maszyn, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych, a także realizować prace naukowo-badawcze w dziedzinie automatyki i robotyki.

Znajdą pracę w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii, w służbach utrzymania ruchu oraz w dowolnej, modernizowanej i automatyzowanej gałęzi gospodarki.