Bezpłatne studia na AHE w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ogłasza na BEZPŁATNE STUDIA w ramach projektu unijnego.

Rekrutacja odbędzie się w w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 10 lutego 2020 r.

Naukę można realizować w ramach następujących kierunków studiów:

KIERUNEK TRANSPORT

specjalność: Systemy produktowo-usługowe w transporcie - studia w języku polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia (3,5-letnie studia inż., 7 semestrów)
Ilość osób: 15/ 1 edycja

KIERUNEK INFORMATYKA
specjalność: Sieci teleinformatyczne - studia w języku polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia (3,5-letnie studia inż., 7 semestrów-cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 15/ 1 edycja

KIERUNEK GRAFIKA
specjalność: Grafika AR i VR - studia w języku polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (3-letnie studia lic., 6 semestrów-cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 30/ 2 edycje po 15 os.os.

KIERUNEK FILOLOGIA OBCA
specjalność: Anglistyka z językiem japońskim kulturowo-biznesowa
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (3-letnie studia lic., 6 semestrów-cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 30/2 edycje po 15 os.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie STARTUPEM w gospodarce wiedzy - studia w j. polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (3-letnie studia lic.,6 semestrów-cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 40/ 2 edycje po 20 os.

KIERUNEK PEDAGOGIKA
Specjalność: Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznych - studia w j. polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia (3-letnie studia lic., 6 semestrów-cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 15/ 1 edycja

KRYTERIA
Kandydaci mieszkający w Polsce, w wieku powyżej 18 roku życia, posiadający polskie świadectwo dojrzałości, zobligowani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku.

Zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja trwa do 10 lutego 2020 roku.

ZASADY REKRUTACJI
https://zpu2.ahe.lodz.pl/opis-form-wsprarcia-i-rekrutacja


BIURO REKRUTACJI AHE W ŁODZI
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, pok. K 016
tel. 42 631 58 00, 42 631 58 01
e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:30 - 15:30