W środę 4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016 oraz Promocją Oficerską − 201 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

 

Główne uroczystości poprzedziła pielgrzymka strażaków, która wyruszyła z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Warszawie do relikwii świętego Floriana złożonych w Bazylice Katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła - Świątyni Mazowieckich Strażaków. Tam też odbyła się Msza Święta w intencji polskich strażaków, ich rodzin, podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej celebrowana przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Po nabożeństwie złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą strażaków poległych w walkach o wolność i niepodległość Polski oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Wcześniej pod tablicą pamiątkową płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, delegacja SGSP złożyła wiązanki kwiatów. W uroczystych obchodach na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski i jego zastępcy, rektor - komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP i Premier RP, władze m.st. Warszawy, byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy PSP i szkół pożarniczych, przedstawiciele związków zawodowych, rodziny i bliscy promowanych. Podczas uroczystości prezydent RP wręczył nominację generalską komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszkowi Suskiemu.

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał st. bryg. w st. spocz. Andrzej Morta, Krzyż Zasługi Za Dzielność – st. ogn. Dariusz Szewczak, Złoty Krzyż Zasługi – st. bryg. Bogdan Cywiński oraz mł. bryg. Piotr Habrzyk, Srebrny Krzyż Zasługi – bryg. Adam Dziura, st. bryg. Marek Gogół, st. bryg. Zbigniew Kacała, bryg. Paweł Kwarciak, Brązowy Krzyż Zasługi – mł. bryg. Jacek Auda, st. bryg. Andrzej Babiec (woj. podkarpackie), st. kpt. Klaudiusz Cop (woj. śląskie), bryg. Grzegorz Pazdrak (woj. lubelskie), mł. bryg. Cezary Szarawarski (woj. mazowieckie), bryg. Marcin Szymański (woj. łódzkie).

Po wręczeniu odznaczeń państwowych odbyła się promocja, której dokonali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński. Podczas uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce.  

Uroczystości zakończyły się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej PSP oraz poddziałów towarzyszących: Kompanii Honorowej SGSP, Pododdziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Kompanii Honorowej CS PSP w Częstochowie, Kompanii Honorowej SA PSP w Krakowie, Kompanii Honorowej SA PSP w Poznaniu, Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej, 2 poddziałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, batalionu awansowanych na I stopień oficerski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Promowani absolwenci

Promocję na I stopień oficerski w PSP otrzymali strażacy - absolwenci studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz strażacy - posiadający tytuł zawodowy technika pożarnictwa, uzyskany w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i mający ukończone studia wyższe (na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o PSP).

Łącznie na I stopień oficerski młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej zostało awansowanych 201 osób, w tym:

  • 95 strażaków − absolwentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w ramach służby kandydackiej w SGSP
  • 79 strażaków − absolwentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP
  • 27 strażaków posiadających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Najlepsi absolwenci na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych rodzajach studiów:

  • mł. kpt. mgr inż. Ewelina Płacheta − uzyskała najwyższą średnią na stacjonarnych studiach II stopnia, uzyskując miano prymusa SGSP.
  • mł. kpt. inż. Piotr Piątek − uzyskał najwyższą średnią na stacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
  • mł. kpt. mgr inż. Paweł Rokuszewski − uzyskał najwyższą średnią na niestacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie stałej.

Informacja o Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie to publiczna uczelnia służb państwowych, która już 77 lat kształci studentów − kandydatów na oficerów Państwowej Straży Pożarnej, a od 22 lat również studentów cywilnych oraz prowadzi działalność naukowowo-badawczą dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki narodowej.

Uczelnia oferuje studia cywilne i mundurowe na dwóch poziomach oparte na zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i studia drugiego stopnia. Model studiów dla kandydatów na strażaków został opracowany we współpracy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Zakłada on m.in. realizację części kształcenia (głównie specjalistycznego) w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi studia na 2 kierunkach w różnych specjalnościach technicznych i społecznych. Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

Uczelnia podąża za bieżącymi potrzebami gospodarki narodowej uruchamiając nowe rodzaje studiów. Podołać tym wyzwaniom pomaga wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, którą tworzy ponad 150 nauczycieli akademickich, w tym 27 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 70 doktorów, bogate zaplecze dydaktyczne oraz owoczesna infrastruktura socjalno-bytowa.

SGSP jest uczelnią otwartą, służącą całym potencjałem dydaktyczno-naukowym swoim studentom. Z zasady tej wynika swoboda ubiegania się o możliwość podejmowania studiów w Szkole Głównej Służy Pożarniczej. Otwartość uczelni wyraża się również we współpracy i partnerstwie z innymi uczelniami akademickimi, ośrodkami naukowo-badawczymi i renomowanymi firmami w kraju i za granicą. Szczególnie bliskie związki łączą SGSP ze środowiskiem akademickim Warszawy.

SGSP to również ważny ośrodek naukowo-badawczy, prowadzący innowacyjne badania i prace naukowe, wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych czy społecznych, rozwijający także nowoczesne technologie.

Dzięki atrakcyjnej lokalizacji, blisko centrum Warszawy, w centrum zielonego Żoliborza, praca i studia na naszej uczelni mają unikalną atmosferę. Nowo zakupiony dom studenta i obiekty sportowo-rekreacyjne to jeden z ważniejszych atutów naszej uczelni.