Odwieczne dylematy maturzystów powtarzają się od lat w tych samych pytaniach:

Jakie wybrać studia? Czy nauka na uczelni publicznej oznacza lepsze wykształcenia? Które prywatne szkoły wyższe są najlepsze? Jaką wartość mają rankingi? Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze studiów?

Podobne wątpliwości mają corocznie tysiące maturzystów i ich rodziców, a bogaty wybór oferty edukacyjnej wcale nie ułatwia decyzji. Pomocne wydają się być różnego rodzaju zestawienia, które na podstawie zebranych od uczelni informacji tworzą listy tych najlepszych.

Ale czy rzeczywiście ukończenie uczelni z pierwszych miejsc rankingowych daje lepszy start na rynku pracy?

Jak wynika z najnowszej edycji ogólnopolskiego badania ekonomicznych losów absolwentów polskich uczelni, które publikuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zauważyć, że nie zawsze idzie to w parze. Dlaczego tak jest, spytaliśmy prof. nadzw. Dariusza Czajkę Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, uczelni, która nie widnieje w rankingach, a której absolwenci wydziału prawa, według powyższego raportu uzyskują w skali kraju najlepsze zarobki i najszybciej znajdują zatrudnienie.

- Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Jesteśmy uczelnią, w której praktyka wygrywa z teorią, studenci przygotowani są przez swoich opiekunów merytorycznych do podjęcia pracy zgodnie z wykształceniem. Proponujemy trójstopniowy system zdobywania kompetencji, tworzą go: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Olbrzymi nacisk kładziemy właśnie na zajęcia praktyczne, które prowadzone są przez wybitną kadrę praktyków – specjalistów oraz na indywidualną, mentorską opiekę nad każdym studentem już od pierwszego semestru studiów”.

Jak pokazuje powyższy przykład, powszechne przekonanie o wyższości uczelni państwowych nad prywatnymi nie do końca jest prawdziwie. Bardzo często to właśnie uczelnie niepubliczne lepiej rozumieją potrzeby współczesnego rynku pracy, szybciej reagują na zmiany i oprócz wiedzy akademickiej wyposażają absolwentów w rzeczywiste umiejętności i kompetencje.

Nie można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: jakie uczelnie bądź studia zapewnią dobry start zawodowy. Z całą pewnością natomiast, przy wyborze uczelni nie należy opierać się wyłącznie na rankingach, ale poszukiwać także niezależnych źródeł informacji jakim jest np. raport o losach absolwentów zamieszczony na stronie http://ela.nauka.gov.pl/

***

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1997 r. Wpis do rejestru uczelni niepaństwowych MEN z 13 października 1997 r. – pozycja 137. Historia warszawskiej uczelni prawniczej założonej przez samych prawników ma ciekawe fakty o znaczeniu bardziej pragmatycznym. Oto twórcy uczelni postanowili połączyć wysoki poziom studiów wypracowany dorobkiem dydaktyki uniwersyteckiej z elementami nauczania praktycznego w zawodach prawniczych.