Matura już tuż, tuż, a co za tym idzie? Wybór wymarzonego kierunku studiów!

Najwyższy czas by podjąć ostateczną decyzję na jaki kierunek i do jakiej uczelni wyższej zamierzacie przystąpić do procesu rekrutacji!

Wybór ścieżki kształcenia jest jednym z trudniejszych wyborów, który każdy z nas musi podjąć w tak młodym wieku. Świadomość, że wybór ten będzie wiązał się z ukształtowaniem zarówno ścieżki zawodowej, jak i prywatnej, niejednokrotnie przysparza samym maturzystom wiele zmartwień i poczucia niepewności. Stąd zamierzamy Wam trochę w tych trudnych wyborach pomóc i wesprzeć w ostatnich tygodniach skupiających się przede wszystkim na przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Prezentujemy tym samym ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Na wstępie warto zaznaczyć, że wszystkie kierunki prowadzone w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie związane są z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jeden z kierunków inżynierskich mieści się dodatkowo w dziedzinie nauk ścisłych. W 2010 roku nastąpił zwrot w działalności Uczelni, kiedy to WSiIZ uruchomiło studia na kierunku Kosmetologia. Stopniowo tym samym odchodząc od kierunków związanych z naukami przyrodniczymi i społecznymi. Mimo zmiany dużej zmiany w obszarze prowadzonych kierunków studiów, od 15 lat Uczelnia skupia się na kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr ekspertów, którzy zasilają polski i europejski rynek pracy.

Obecnie Uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej posiada następujące kierunki studiów: Kosmetologia I i II stopnia, Dietetyka I stopnia, Chemia Kosmetyczna I stopnia [inżynierskie]. W ofercie znajdują się dodatkowo studia podyplomowe na kierunkach: Dietetyka Sportowa, Kosmetologia Bioestetyczna, Technologia Produkcji Kosmetyków, Trychologia Kosmetologiczna, po ukończeniu których absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Kosmetologia

Od 9 lat Uczelnia z sukcesem kształci studentów na kierunku Kosmetologia. Warto zaznaczyć, że przez te kilka lat WSIiZ zbudowało wspaniałą bazę dydaktyczną. Mogąc się tym samym pochwalić profesjonalnymi pracowniami specjalistycznymi, niezbędnymi do praktycznego przygotowania do zawodu. Jak również salami wyposażonymi w materiały dydaktyczne, które są niezbędne do kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studia na kierunku Kosmetologia prowadzone są zarówno na studiach I, jak i II stopnia. W ramach studiów magisterskich oferowane są do wyboru 4 ścieżki kształcenia, a mianowicie: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Manager produktu kosmetycznego, Podologia. W r/a 2019/2010 w WSIiZ realizowany jest projekt dofinansowany ze środków UE pt. „Modyfikacja kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”. Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli liczyć na dofinansowanie kwoty czesnego przez cały okres trwania nauki.

Dietetyka
Zdrowy tryb życia to ważne aspekt w życiu każdego z Nas. Niezależnie od wieku, płci, czy statusu społecznego dążymy do zewnętrznej doskonałości i dobrego samopoczucia. Absolwenci studiów na kierunku Dietetyka z pewnością są doskonale przygotowani do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Dzięki zróżnicowanym ścieżkom kształcenia, już od I semestru studiów, studenci skupiają się na treściach koniecznych do realizacji późniejszych obowiązków służbowych. Na etapie rekrutacji kandydaci dokonują wyboru pomiędzy kształceniem w zakresie: Dietetyki klinicznej, a Dietetyki stosowanej. Większą część zajęć dydaktycznych stanowią moduły mające na celu praktyczne przygotowanie do zawodu dietetyka. Baza dydaktyczna wyposażona jest w specjalistyczną aparaturę i narzędzia pozwalające m. in. do realizacji wszelkich pomiarów antropometrycznych, obróbki termicznej żywności, czy też badaniu jej jakości. Studenci odbywają zajęcia m. in. w pracowni anatomii, technologii żywności i potraw, chemii żywności, fizjologii wysiłku, mikrobiologii oraz pracowni planowania diet. Program studiów wzbogacony jest o dużą ilość studenckich praktyk zawodowych, którą studenci odbywają w specjalistycznych placówkach dietetycznych oraz ośrodkach medycznych zajmujących się m. in. leczeniem chorób dietozależnych.

Chemia kosmetyczna
Branża kosmetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Stąd też wedle najnowszych danych Polska jest w czołówce producentów kosmetyków w Europie. W związku z tym od kilku lat rynek pracy poszukuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz farmaceutycznej, przyczynią się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego. Po ukończeniu studiów na kierunku Chemia kosmetyczna absolwenci otrzymują, jakże pożądany przy obecnym rozwoju gałęzi przemysłu tytuł inżyniera. Zatrudnienie z pewnością zostanie przez Nich podjęte m.in. w laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, w koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków, czy też w jednostkach badawczych. Studia na kierunku Chemia kosmetyczna prowadzone w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie są unikatowe ze względu na fakt, że są jedynymi takimi studiami w Polsce. Kształcenie w zakresie receptury, technologii i produkcji kosmetyków stanowi całości 3,5- letniej nauki, a nie tylko część modułów do wyboru. Warto również zaznaczyć, że za jakość kształcenia i poziom przekazywanej wiedzy odpowiadają nauczyciele – akademiccy, którzy od lat związani są z produkcją i badaniem produktów kosmetycznych. W połączeniu z doskonale przygotowaną bazą dydaktyczną studenci WSIiZ mają niepowtarzalną możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich.