Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - inżynieria biomedyczna

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce. Jednym z nowych kierunków dostępnym od roku akademickiego 2014/15 jest inżynieria biomedyczna na Wydziale Lekarskim.

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza nauk technicznych i medycznych. Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchamia kierunek studiów pierwszego stopnia inżynierii biomedycznej. Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy uczelnia będzie kształciła studentów w tej dziedzinie. Platforma naukowo-dydaktyczna stworzona na bazie dwóch uczelni wyższych zagwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Inżynieria biomedyczna łączy wiedzę medyczną z możliwościami techniki. Wszechstronność i interdyscyplinarność kierunku pozwoli absolwentom studiów na  przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego.

Studenci po ukończeniu kierunku mogą pracować na stanowiskach na stanowiskach związanych z technologią przesyłu danych, jako inżynierowie medyczni oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Wydział Lekarski, na którym dostępny będzie kierunek inżynieria biomedyczna gwarantuje gruntowne przygotowanie do wykonywanego zawodu dzięki temu, że programy nauczania podążają za najnowszymi osiągnięciami nauki. Badania naukowe prowadzone w tej jednostce zmierzają do osiągnięcia postępów w nauce, których upowszechnienie przynosi korzyści społeczne.

Collegium Medicum UMK kształci studentów na trzech wydziałach i trzynastu kierunkach. Od roku akademickiego 2014/15 uczelnia uruchamia oprócz inżynierii biomedycznej także inny nowy kierunek: optykę okularową z elementami optometrii oraz nową specjalność - terapię zajęciową na kierunku zdrowie publiczne.

Rekrutacji towarzyszy w tym roku konkurs rekrutacyjny, w którym wygrać można darmowy pokój w domu studenckim w Bydgoszczy przez pierwszy semestr studiów oraz zestaw odzieży medycznej na cały okres studiów.

Więcej informacji o Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika można znaleźć na: http://www.cm.umk.pl