Współczesny zglobalizowany świat zmienia się w szybkim tempie i niesie ze sobą nowe zagrożenia. W odpowiedzi na rodzące się w związku z tym pytania Wyższa Szkoła Handlowa zorganizowała debatę na temat bezpieczeństwa w naszym regionie.


Rektor dr Irena Tomys wraz z Profesorem Zdzisławem Jagiełło oraz przedstawicielami służb bezpieczeństwa i polityki naszego regionu w ubiegły czwartek rozmawiali między innymi o bezpieczeństwie lokalnym w odniesieniu do zbliżających się wydarzeń międzynarodowych, jak na przykład Światowe Dni Młodzieży. Ważny głos w tej dyskusji zajął Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

Zebrani goście pochylili się również nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Dr Janusz Mrowiec przedstawił krótką prelekcję na temat zagrożeń cywilizacji zachodniej w świetle ostatnich ataków terrorystycznych. Uczestnicy debaty mieli też okazję do zapoznania się ze statystykami na temat zagrożeń terrorystycznych w Polsce.

Drugi panel debaty poświęcony został nowym kierunkom w edukacji związanej z bezpieczeństwem.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tą tematyką planowane jest stworzenie nowych kierunków w Wyższej Szkole Handlowej.

W ramach debaty odbyły się zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez przedstawicieli Centrum Bezpieczeństwa Drogowego w Łodzi.

Natomiast uczniowie Europejskiego Liceum Służb Mundurowych pod kierownictwem Pana Mariusza Żebrowskiego przedstawili inscenizację ukazującą proces zatrzymania osób podejrzanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Debata była ważnym wydarzeniem dającym odpowiedzi na aktualne pytania związane z poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego regionu i nie tylko.