Jakiego artykułu szukasz?

Dlaczego warto studiować w WSEiT?

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii ma silną pozycję na rynku niepublicznych uczelni, kształcących studentów na kierunkach medycznych i pokrewnych.Oprócz studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelnia realizuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Dlaczego warto studiować w WSEiT?

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii jest uczelnią z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym, przygotowującą przyszłe kadry i specjalistów w zawodach medycznych.

Co sprawia, że kolejne roczniki absolwentów z przekonaniem rekomendują nowym kandydatom swoją Alma Mater, a sami wracają, aby podnosić kwalifikacje, poszerzać kompetencje na licznych kursach czy studiach podyplomowych organizowanych przez WSEiT?

Interesująca oferta dydaktyczna i sprawdzona kadra

Różne poziomy kształcenia – studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe – pozwalają na uzyskanie wykształcenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami kandydata. Oferta szkoły jest na bieżąco poszerzana o kierunki, kursy czy studia, które przygotowują kadry adekwatnie do wymogów rynku pracy.

Absolwenci oprócz dyplomów ukończenia studiów otrzymują certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje. Programy nauczania tworzone są przy współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Studenci korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, doskonale wyposażonych pracowni i sprzętów na światowym poziomie.

Uczelnia organizuje praktyki zawodowe w sprawdzonych placówkach i ośrodkach zdrowotnych.

Wykładowcy WSEiT to osoby z wieloletnim doświadczeniem, praktycy zawodowi, terapeuci cieszący się uznaniem w Polsce i na świecie.

System ECTS

Punkty przypisane poszczególnym przedmiotom w programie nauczania służą wyrażeniu wkładu nauki w ich zaliczenie. To pozwala ujednolicić miarę pracy studenta w danym semestrze, a tym samym uprościć system zaliczania zajęć na uczelniach partnerskich, najczęściej zagranicznych, bez strat wynikających z różnic programowych.

Organizacje studenckie

Aktywni żacy mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań biorąc czynny udział w inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych prze uczelnię, a także społeczność akademicką zrzeszoną w Samorządzie Studenckim.

AZS przy WSEiT skupia amatorów i zawodowców, miłośników ruchu, dobrej kondycji, ludzi z energią. Pozwala poczuć smak rywalizacji podczas reprezentowania uczelni na zawodach sportowych. Członkowie AZS mogą korzystać z uczelnianych obiektów sportowych. Poprzez sport nawiązują kontakt z równie energetycznymi i pozytywnymi studentami z innych uczelni i środowisk akademickich.

Na uczelni funkcjonują tematyczne koła naukowe. Pozwalają zainteresowanym osobom poszerzać wiedzę z określonej dziedziny, współorganizować konferencje, uczestniczyć w eventach naukowych, zyskać kontakty z praktykami z konkretnej branży.

Wsparcie ze strony uczelni

Studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony uczelni. Funkcjonuje system stypendiów, przyznawanych zgodnie z jasno wyznaczonymi kryteriami. Są to zapomogi, stypendia socjalne, specjalne stypendia, a także stypendia rektora dla najlepszych studentów. Wszelkie formalności związane z przyznawaniem pomocy finansowej należy załatwiać w poszczególnych dziekanatach.

Prężnie działające Biuro Karier WSEiT jest instytucją, której zasadniczym celem jest pomoc absolwentom w wejściu na rynek pracy. Poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, pozyskuje oferty zatrudnienia, praktyk, staży, organizuje warsztaty przygotowujące do efektywnego poszukiwania pracy, konsultacje zawodowe. Doradcy zawodowi pomagają w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odpowiedniego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Lojalni mają lepiej

Członkowie programu lojalnościowego Galilea Club, czyli osoby korzystające z usług takich podmiotów jak Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Wielkopolska Szkoła Medyczna, Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii oraz Wydawnictwo WSEiT za każdy zakupiony produkt (np. książkę) lub usługę (kurs, studia podyplomowe czy usługę medyczną), otrzymują punkty bonusowe, które można wymienić na nagrody lub premie, w postaci chociażby zniżek na wybrane kursy, szkolenia czy studia podyplomowe organizowane przez WSEiT.

Absolwenci WSEiT pytani o swoje refleksje i doświadczenia związane ze studiowaniem najczęściej wymieniają atmosferę na uczelni. Tworzą ją lubiani, pomocni wykładowcy, służący zawsze radą, pomocą, rozmową, ale też pracownicy administracyjni - życzliwie nastawieni do studentów i ich indywidualnych problemów.

Wiele osób doceniło ofertę dydaktyczną rozbudowaną o rozszerzone ścieżki, w ramach których bez wzrostu opłat zyskiwali dodatkowe wykształcenie poświadczone świadectwem czy certyfikatem.

To powody, dla których usatysfakcjonowani absolwenci WSEiT wracają do swojej uczelni, aby podnosić swoją konkurencyjność na rynku pracy zdobywając kolejne dyplomy, zyskując nowe kompetencje, doszkalając się i uzupełniając wiedzę o nowości z określonej dziedziny.

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu