Jakiego artykułu szukasz?

Dobre studia - pewna przyszłość po PSW w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oferuje atrakcyjne i bezpłatne studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku angielskim. Więcej informacji poniżej.

Dobre studia - pewna przyszłość po PSW w Białej Podlaskiej

Dobre studia - pewna praca

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej posiada w ofercie BEZPŁATNE studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku angielskim. Obecnie oferta edukacyjna uczelni została wzbogacona o studia w trybie niestacjonarnym.

W skład bazy materialnej i dydaktycznej Uczelni wchodzą 2 budynki dydaktyczne z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, biblioteka z czytelnią, budynek hali sportowej połączony z częścią dydaktyczną, nowoczesne centra badawcze Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI) oraz Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH, odkryta pływalnia, nowoczesne 2 Domy Studenta.

Ponadto Kampus uczelni skoncentrowany jest w odległości 200 metrów od głównego budynku.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia rozpoczyna się każdego roku w kwietniu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym bierzemy pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z części pisemnej – język obcy nowożytny oraz przedmiot z którego kandydat uzyskał najwyższy wynik.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.pswbp.pl w zakładce KANDYDAT.

Studenckie finanse

STYPENDIUM REKTORA – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać tylko 10% najlepszych studentów danego kierunku (po ukończeniu I roku studiów).

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie za poprzedni rok studiów wysokiej średniej (co najmniej 4,01), osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  • I próg: 1200 PLN/miesięcznie
  • II próg: 1100 PLN/miesięcznie
  • III próg: 1000 PLN/miesięcznie

STYPENDIUM SOCJALNE – przeznaczone jest dla studentów pochodzenia polskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od progu dochodowego na jednego członka rodziny.

  • dochód: 0,00 PLN – 600,00 PLN wysokość stypendium: 1100 PLN/m-cznie
  • dochód: 600,01 PLN – 800,00 PLN wysokość stypendium: 1000 PLN/m-cznie
  • dochód: 800,01 PLN – 1051,00 PLN wysokość stypendium: 900 PLN/m-cznie

ZAPOMOGA – może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, jednorazowo do kwoty 2000 PLN.

Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH

Jest nowoczesnym ośrodkiem badawczym PSW mieszczącym laboratoria naukowe: Analiz Środowiskowych, Biologiczno-Żywieniowych, Fizyki Budowli oraz Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie mogą zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej i prowadzić do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. W laboratoriach mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn znajduje się zawansowana aparatura światowych, renomowanych firm. Możesz nauczyć się prototypowania za pomocą drukarki 3D, obsługi hamowni podwoziowej i diagnoskopu samochodowego oraz zaobserwować zjawiska przepływowe w tunelu aerodynamicznym.

Centrum Badań nad Innowacjami

Nowoczesny ośrodek badawczy mieszczący laboratoria naukowe Budownictwa, Informatyki i Zdrowia. Celem funkcjonowania CBNI jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowanie konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego PSW.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

To miejsce, w którym przyszłe pielęgniarki i przyszli pielęgniarze zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności dzieci i dorosłych. Symulatory służą do wykonywania ćwiczeń z zakresu procedur medycznych.

Na salach symulacji znajdują się fantomy, które przypominają człowieka. Mówią co je boli, reagują mruganiem oczu, źrenice ulegają rozszerzaniu, można również sprawdzić wszystkie parametry życiowe. Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddziały szpitalne w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z pacjentami.

Biblioteka Akademicka PSW

Przestrzeń biblioteczna jest zaaranżowana w nowoczesny i funkcjonalny sposób; stanowi miejsce bardzo licznie odwiedzane przez użytkowników. Biblioteka dysponuje trzema strefami wolnego dostępu, strefą relaksu i strefą samoobsługową, wyposażoną w urządzenia do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek oraz intuicyjny w obsłudze skaner.

Do dyspozycji użytkowników przeznaczony jest pokój pracy grupowej i indywidualnej. Biblioteka posiada dostęp do elektronicznych baz naukowych udostępnianych w ramach licencji krajowej i zakupów konsorcyjnych, takich jak: EBSCO, EMIS, EMERALD, PROQUEST.

Wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne

Studenci po pierwszym roku studiów mogą wyjeżdżać na studia zagraniczne w innym kraju. Studia w ramach programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów.

Studenci mogą także wyjeżdżać na zagraniczne praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach, albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie – czas pobytu 2 miesiące.


Więcej informacji na stronie - http://www.pswbp.pl/

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu