Dobry start na rynku pracy z UE w Poznaniu

Wraz z końcem roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zakończyły się dwa projekty stażowo-edukacyjne dedykowane studentom UEP. Dzięki tym projektom studenci rozwinęli swoje umiejętności miękkie oraz zdobyli kluczowe na współczesnym rynku pracy doświadczenie zawodowe.

Spotkanie podsumowujące projekt stażowy dla studentów Towaroznawstwa UEP odbyło się 8 czerwca 2015 r. Projekt stażowy realizowany od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. na Wydziale Towaroznawstwa UEP miał za zadanie zwiększyć konkurencyjności na rynku pracy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 24 polskich oraz zagranicznych (duńskich, czeskich i niemieckich) przedsiębiorstwach płatne, 3-miesięczne staże odbyło 80 żaków – ponad 35% z nich otrzymało propozycję zatrudnienia bądź dalszej współpracy u pracodawcy, u którego odbyli staż.

Uroczyste zakończenie największego projektu edukacyjnego realizowanego do tej pory na UEP – Kadry dla Gospodarki – odbyło się 10 czerwca 2015 r. Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności studentów i absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez m.in. zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia akademickiego.

W ciągu 5 lat trwania projektu (2010–2015 r.):

·         przygotowano dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki dla ponad 8000 studentów („Matematyka wstęp”: 7201 osób; „Fizyka wstęp”: 989 osób),

·         zorganizowano 310 wykładów otwartych, w których uczestniczyło ponad 35 000 studentów,

·         ponad 4000 studentów wzięło udział w 332 warsztatach specjalistycznych (w sumie 3154 h warsztatów), podczas których żacy zdobyli niezbędną wiedzę merytoryczną związaną z wykonywaniem konkretnych zadań w przedsiębiorstwach,

·         zbadano losy 3000 absolwentów UEP i stopień dostosowania ich umiejętności do potrzeb przyszłych pracodawców,

 ·         odbyło się ponad 700 staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – każdy uczestnik stażu odbył 180 godzin płatnego, 3-miesięcznego stażu,

·         eksperci zawodowi spotkali się z blisko 2000 studentami – badano m.in. ich profil zawodowy oraz pomagano w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych,

·         podczas 166 warsztatów przeszkolono blisko 1700 studentów z umiejętności miękkich,

·         z 20 kursów e-learningowych skorzystało blisko 4000 studentów.

Wszystkie założenia projektu Kadry dla Gospodarki udało się zrealizować w więcej niż 100%. W sumie z różnorodnego programu projektu skorzystało niemal 60 000 studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Koordynatorzy projektów edukacyjnych na UEP są przekonani, że studenci, którzy skorzystali z oferowanych w projektach rozmaitych form wsparcia przyszłej kariery zawodowej, będą lepiej sobie radzić na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.