Jakiego artykułu szukasz?

DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu szkół wyższych Perspektyw uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 12 miejsce. Jjest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy.
DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2016" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku.

W skali kraju zajmuje 12 miejsce.

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie, dwunasta w kraju!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy rankingu.

Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe.

Dziewiętnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy.

Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu