Elektronika i telekomunikacja

„ - Studia na elektronice i telekomunikacji dają solidne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne jeżeli chodzi o zagadnienia związane z telekomunikacją, informatyką oraz elektroniką. Na studiach jest duża szansa podjęcia praktyk w renomowanych, międzynarodowych korporacjach. Po studiach ma się głowę pełną wiedzy z różnych dziedzin, w pracy wykorzysta się może 10%. Chociaż czasami łączy się różne dziedziny, np. trzeba napisać prosty program, który rozwiązuje jakiś problem w konkretnym zagadnieniu i wtedy przydaje się wiedza bardziej rozległa. Na studiach jest masa teorii, jednak wszystko czemuś służy. Wiadomo jak zdiagnozować usterkę w sieci komputerowej i jak włamać się do słabo zabezpieczonej sieci WiFi (tak, takich rzeczy też uczą!). Myślę, że po elektronice i telekomunikacji można spokojnie odnaleźć się jako programista (bardziej sprzętowy niż webowy), projektant telekomunikacyjny, elektronik-konstruktor, znaleźć zatrudnienie w działach R&D w firmach z branży” - mówi doświadczony elektronik Jarek, absolwent jednej z politechnik.

Według Banku Danych o inżynierach wśród poszukiwanych w najbliższych latach specjalistów będą inżynierowie elektronicy. Elektronikę i telekomunikację można studiować na większości uczelni technicznych oraz w wybranych niepublicznych szkołach wyższych.

Studia są dwustopniowe: inżynierskie oraz magisterskie. Łączą wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki i automatyki, przygotowują do korzystania z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego, projektowania, eksploatowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów sterowania i przetwarzania informacji.

Wybrane specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja:

 • radiokomunikacja
 • multimedia i elektronika powszechnego użytku
 • systemy telekomunikacyjne
 • sieci komputerowe i technologie internetowe
 • aparatura elektroniczna
 • elektronika biomedyczna
 • mikroelektronika z nanotechnologią
 • radioelektronika
 • telekomunikacja
 • inżynieria akustyczna
 • zastosowanie inżynierii komputerowej w technice
 • sieci teleinformatyczne
 • elektronika medyczna
 • inżynieria komunikacji bezprzewodowej
 • komputerowe systemy elektroniczne
 • optoelektronika
 • systemy mikroelektroniczne
 • eleinformatyka i optoelektronika

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na kierunku elektronika i telekomunikacja:

algorytmy obliczeniowe, metrologia, teoria obwodów, wstęp do sieci teleinformatycznych, teoria sygnałów, teoria pola elektromagnetycznego, przyrządy półprzewodnikowe, technika cyfrowa, teoria systemów, fale i anteny, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, podstawy telekomunikacji, algorytmy CPS w radiokomunikacji, metody wielodostępu, układy mikrofalowe.

Studenci poznają: systemy z poszerzonym widmem, zaawansowane techniki transmisyjne, systemy wizyjne, inżynieria obrazu, zaawansowane programowanie w multimediach, układy radioelektroniczne, systemy wbudowane, sensory i układy pomiarowe, elektroniczne przetworniki sygnałów, projektowanie obwodów drukowanych, synchronizacja w systemach i sieciach telekomunikacyjnych, metody projektowania i technika realizacji urządzeń elektronicznych, urządzenia sieci komputerowych, algorytmy sieciowe, protokoły routingu, podstawy inżynierii ruchu, metody numeryczne, układy analogowe, mikroprocesory.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są komputery i elektronika, a więc w zakładach produkcyjnych, multimediach, branży technologii informatycznych oraz zespołach projektowych, placówkach naukowo-badawczych czy szkolnictwie.

Inżynierowie-elektronicy, w zależności od ukończonej specjalności, znajdą zatrudnienie przykładowo w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, firmach wdrażających innowacyjne technologie, centrach zaawansowanych technologii, przedsiębiorstwach projektujących systemy przetwarzania informacji, łączności radiowej, zakładach produkujących i serwisujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli.

Kandydaci na studia powinni interesować się nowoczesnymi technologiami, mieć zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych. To studia, a potem praca dla osób kreatywnych, potrafiących logicznie myśleć, posiadających predyspozycje do rozwiązywania zagadnień technicznych oraz gotowych do pracy w zespołach.

„ - Studiuję elektronikę i telekomunikację na Politechnice Warszawskiej, to dla mnie duży prestiż. Zajęcia różnie i łatwiejsze, i trudniejsze, zależy trochę od podejścia profesorów. Jeśli chodzi o sprzęt, to wiele pracowni jest bardzo dobrze wyposażonych, np. pracownia mikrofal posiada nowoczesne analizatory. Ale na niektórych laborkach trzeba używać bardzo starych urządzeń, niektóre z nich zostały wycofane z eksploatacji, ale pomierzyć coś na nich się da. Dużo też zależy od specjalności. Ja jestem na radiokomunikacji i technikach multimedialnych. Tu więcej „bawimy się” elektroniką, np. techniką nadawania i odbioru radiowego czy mikrofalami” - swoimi doświadczeniami dzieli się Marek.