​Energetyka – nowy kierunek studiów we WSZOP

Energetyka – nowy kierunek studiów we Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk Technicznych WSZOP uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Energetyka.

Startujemy z rekrutacją!

O kierunku: http://bit.ly/2w90gSy