Jakiego artykułu szukasz?

​Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - turystyka i rekreacja

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) powstała w 2002 roku. Oprócz turystyki i rekreacji, kształci na kierunkach: administracja, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu.
​Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - turystyka i rekreacja

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) proponuje ciekawe studia na kierunku turystyka i rekreacja.

Turystyka i rekreacja to kierunek na wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Kształcenie trwa 3 lata (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Kandydaci na studia planujący związać się zawodowo z turystyką powinni być osobami otwartymi, kontaktowymi, komunikatywnymi, ciekawymi świata, kreatywnymi, lubiącymi zmiany, podróże, niekonfliktowymi, szybko podejmującymi decyzje, a także cieszącymi się dobrym zdrowiem.

Studia na turystyce i rekreacji obejmują przykładowo takie przedmioty jak krajoznawstwo, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, ekologia i ochrona środowiska, pedagogika czasu wolnego.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym lub marcu (na semestr letni).

Jakie specjalności na turystyce i rekreacji w GSW?

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) oferuje studia na turystyce i rekreacji w specjalności zarządzanie w turystyce. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent turystyki i rekreacji w GSW może podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, centrach odnowy biologicznej, centrach rekreacji i sportu, hotelach, pensjonatach, lokalach gastronomicznych, pracować na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń czy instytucji związanych z branżą turystyczną. Znajdzie zatrudnienie w jednostkach zajmujących się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów na stanowiskach specjalisty, doradcy, analityka lub menedżera.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) powstała w 2002 roku. Oprócz turystyki i rekreacji, kształci na kierunkach zawodowych: administracja, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu oraz na kierunkach magisterskich: administracja i zarządzanie. Dodatkowo realizowane są 2-semestralne studia podyplomowe.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) posiada 2 Wydziały Zamiejscowe w Olsztynie i Słupsku, zajęcia prowadzone są także w Tczewie, Kartuzach i Nowym Dworze Gdańskim. Studenci biorą czynny udział w kołach naukowych (prawa administracyjnego „ius publicum”, zarządzania i inżynierii produkcji, informatycznym, socjologiczno-filozoficznym, public relations, menedżerskim, wiedzy obronnej) i sekcjach sportowych (sekcja sportowa piłki siatkowej, sekcja strzelania sportowego).

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie