Gdańska Szkoła Wyższa - zarządzanie i inżynieria produkcji

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są inżynierami, specjalistami w określonej dziedzinie technicznej. Posiadają umiejętność projektowania produktów, mają wiedzę z ekonomii i zarządzania, rachunkowości, prawa, ekonomii i logistyki.

Organizacja studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji trwają 3,5 roku (7 semestrów). Można wybrać tryb studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych Do wyboru jest kilka specjalności:

  • wzornictwo przemysłowe,
  • inżynieria budownictwa,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • logistyka i zarządzanie transportem,
  • inżynieria ochrony środowiska.

Na studiach obowiązują trzy grupy przedmiotów. Grupa pierwsza (podstawowa) to: matematyka, informatyka, języki obce. Grupa druga (przedmioty techniczne) to m.in.: materiałoznawstwo, elementy mechaniki, termodynamika, projektowanie, metodologia. Grupa trzecia (przedmioty kierunkowe): rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, procesy produkcyjne, automatyzacja procesów produkcyjnych, itp.

Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw odbywając praktyki zawodowe. Po zakończeniu nauki mogą podjąć pracę we wszystkich działach gospodarki, gałęziach przemysłu, przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Studia w Gdańskiej Szkole Wyższej

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia inżynierskie w siedzibie GSW w Gdańsku, w Kartuzach, Tczewie, Nowym Dworze Gdańskim i na Wydziale Zamiejscowym w Słupsku.

Studenci GSW mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych np. socjologiczno-filozoficznym, menedżerskim, public relations, wiedzy obronnej, administracyjnym lub sekcjach sportowych, gdzie trenować można siatkówkę i strzelanie sportowe. Przy uczelni funkcjonuje Parlament Studentów.

Kampus uczelni położony jest blisko plaży. Na jego terenie znajdują się m.in.: laboratoria i pracownie informatyki, fizyki, elektroniki, metrologii, bufet i punkt  ksero oraz parking.

Więcej informacji o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji można znaleźć na stronie uczelni: www.gsw.gda.pl