​Indywidualne wsparcie już od I roku studiów na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi program KRAB (Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej). Inicjatywa polega na wprowadzeniu tutoringu (opieki naukowej) jako spersonalizowanej metody edukacji.

Tutoring opiera się na relacji mistrz-uczeń. Podstawę metody stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Tutor to opiekun i przewodnik, który pomaga studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do zainteresowań.

Program przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach:

  • biologia,
  • biologia - nauczanie biologii i przyrody,
  • biologia i zdrowie człowieka,
  • biotechnologia,
  • bioinformatyka,
  • ochrona środowiska.

Udział w programie pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu studiów już od I roku. Poprzez spotkania z tutorami można określić swoje pasje lub rozwinąć sprecyzowane już zainteresowania.

Uczestnictwo w programie to szansa na:

  • profesjonalne wsparcie w rozwoju zainteresowań,
  • utrzymywanie motywacji do działania na wysokim poziomie,
  • optymalne wykorzystanie własnego potencjału naukowego.

Jeżeli planujesz studia na którymś z wyżej wymienionych kierunków, zapoznaj się bliżej z programem KRAB i rozwiń swoją pasję z pomocą profesjonalistów.

Strona programu: http://krab.amu.edu.pl