Interdyscyplinarne Studia Polarne na Uniwersytecie Śląskim

Interdyscyplinarne Studia Polarne wprowadził do oferty kształcenia Uniwersytet Śląski. Studia te będą prowadzone przez Centrum Studiów Polarnych – jednostkę, która uzyskała w tym roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Centrum Studiów Polarnych jest pionierem w studiach nad kriosferą (powłoką lodową) i oceanami Arktyki i Antarktyki, specjalizuje się w badaniach klimatu i ewolucji lodowców. Powołane zostało w 2013 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tworzą go jednostki z trzech miast: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie i Instytut Oceanologii PAN w Sopocie.

Interdyscyplinarne Studia Polarne rozpoczęło 20 doktorantów z całego kraju. Celem studiów jest kształcenie młodej kadry naukowej na poziomie światowym. Doktoranci będą mieli dostęp m.in. do specjalistycznej aparatury z różnych dziedzin nauk oraz laboratoriów wszystkich trzech instytutów wchodzących w skład Centrum Studiów Polarnych posiadającego status KNOW. 

Uniwersytet Śląski specjalizuje się w badaniach klimatu i ewolucji lodowców arktycznych, jako wskaźnika długookresowych trendów zmian klimatycznych. Jest pionierem w studiach nad lodowcami Arktyki uchodzącymi do morza. Badania polarne jego naukowcy prowadzą od 1977 r., a od 1982 r. studiują zachowanie lodowców, w tym m.in. dotyczące przebiegu i mechanizmów tzw. cielenia lodowców, czyli odłamywania gór lodowych do morza. Sieć obserwacyjna lodowców znajduje się na Spitsbergenie i jest prowadzona wspólnie z Instytutem Geofizyki PAN. Instytut ten prowadzi Polską Stację Polarną nad fiordem Hornsund.

Jednym z głównych projektów badawczych Centrum są koordynowane przez Instytut Oceanologii PAN badania interakcji, jakie zachodzą pomiędzy oceanem a lodowcami i klimatem (projekt AWAKE 2). Do światowych osiągnięć tego instytutu należy wskazanie ogromnego znaczenia napływu ciepłych wód atlantyckich do europejskiego sektora Arktyki i jego skutków dla zaniku lodu morskiego w rejonie Bieguna Północnego oraz szybkich zmian ekosystemów morskich. Centrum prowadzi też badania dotyczące aerozoli morskich (zawieszonej w powietrzu mieszaniny wody i soli morskich) oraz ich znaczenia w kontekście zmian klimatu. Uważa się, iż to one osłabiają efekt cieplarniany pochłaniając część promieniowania słonecznego.

Zobacz Prezentację Uniwersytetu Śląskiego