Portal „Inżynier od zaraz” jest zrealizowany przez Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej i dostępny pod adresem internetowym www.biurokarier.prz.edu.pl. Na jego łamach swoje oferty będą mogli zamieścić zarówno pracodawcy poszukujący nowych pracowników, jak również studenci i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy szukają zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli na portalu założyć profil z informacjami o firmie, zamieścić ofertę pracy, stażu lub praktyki, a także wyszukać kandydata do pracy według ustalonych przez siebie kryteriów. Studenci i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy poszukują pracy będą mogli tworzyć na platformie własne profile, przedstawiając doświadczenie zawodowe i zakres kompetencji.

Dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej mówi, że uczelnia dba o swoich studentów i absolwentów. Od wielu lat współpracuje też z przemysłem i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom w zakresie poszukiwania pracowników.

- Zawartość portalu ”Inżynier od zaraz” wynika z analizy potrzeb jego użytkowników: potencjalnych pracowników oraz potencjalnych pracodawców. Liczymy na to, że pracodawcy znajdą tu oferty absolwentów PRz poszukujących zatrudnienia na bardzo wymagającym rynku pracydodaje prorektor Mariusz Oleksy.

Na stronie portalu będą też publikowane informacje o konkursach naukowych, programach stypendialnych, programach ambasadorskich, a także o inicjatywach Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej, spotkaniach z pracodawcami, konsultacjach z doradcami zawodowymi, szkoleniach, warsztatach itp.