Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach wychodząc naprzeciw niedoborom kadrowym w służbie zdrowia otworzy pierwsze na Śląsku i trzecie w Polsce prywatne studia medyczne.

Kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone będzie w trybie studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (6 lat, 12 semestrów).

Do tej pory WST prowadziła z powodzeniem kształcenie na kierunkach technicznych oraz artystycznych, a od nowego roku będzie kształcić również przyszłych lekarzy oraz pielęgniarki.

Uczelnia jest młodą i elastyczną szkołą wyższą, która cechuje się nowoczesnym podejściem do studiowania. Powołanie nowego kierunku to duże wyzwanie, ale też sukces Władz Uczelni.

„Nasze studia lekarskie spełniają wszystkie wymogi Ministerstwa Zdrowia jak również Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a charakteryzować je będzie nowoczesne podejście do studiowania oraz wybitna kadra naukowo - dydaktyczna. Stawiamy na jakość kształcenia, jak również na praktyki, które każdy absolwent będzie miał zagwarantowane w specjalistycznych ośrodkach partnerskich na terenie Polski. Ponieważ reprezentujemy Uczelnię techniczną (Informatyka, Mechatronika), w ofercie mamy nowoczesne specjalizacje takie jak: Inżynieria medyczna czy Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie, dzięki czemu każdy student medycyny będzie miał dostęp do innowacyjnej na rynku wiedzy technicznej” – mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda Kanclerz i Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.