Uniwersytet Wrocławski ma w swojej ofercie studia na kierunku astronomia. Astronomia to studia dla osób, które chcą poznać tajemnice wszechświata i w przyszłości pracować w ośrodkach badawczych, planetariach, w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne lub przy realizacji  międzynarodowych programów badawczych.

Astronomia to studia stacjonarne. Po pierwszych 3 latach nauki uzyskuje się tytuł licencjata, a po kolejnych 2 tytuł magistra. Na Uniwersytecie Wrocławskim są także dostępne studia doktoranckie III stopnia.

Studia na kierunku astronomia mają charakter kameralny. Wiedza z tej dziedziny oparta jest na podstawach nauk matematyczno-fizycznych. Studenci uczą się m.in.: stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych, formułowania problemów naukowych i planowania  ich rozwiązania, wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych np. programowania w C/C++ , czy  Fortranie.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku astronomia to: fizyka gwiazd i galaktyk, teoria atmosfer gwiazdowych, analiza matematyczna, termodynamika, fizyka kwantowa, astronomia galaktyczna.

Absolwenci astronomii mogą podjąć pracę związaną z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, czy teletransmisyjnych. Mogą także uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki i astronomii. Absolwenci często pracują w międzynarodowym środowisku przy dużych projektach, które mają na celu poznanie kosmosu.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenie 30 tysięcy osób na 10 wydziałach, 70 kierunkach i około 300 spajalnościach. Uczelnia posiada 50 obiektów ulokowanych w kilku kampusach.

Uniwersytet Wrocławski jako jedyna polska uczelnia należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. Dzięki temu studenci maja okazję wyjechać do USA na stypendium, ale także na własnej uczelni spotkać studentów z wielu zakątków świata. Innym ważnym, obecnym w ofercie programem wymiany studentów w jest Erasmus+.

Wśród organizacji uniwersyteckich znajduje się m.in. Akademicki Klub Sportowy, chór uniwersytecki, zespół tańca dawnego i towarzyskiego, klub turystyczny, studencka rozgłośnia radiowa, telewizja i redakcje kilku pism oraz liczne koła naukowe.

Pomoc studentom w trudnych chwilach zapewniają Uniwersytecka Poradnia Prawna i Pracownia Konsultacji oraz Poradnictwa Psychologicznego. Przewidziano także pomoc materialną w postaci stypendiów i zapomóg.

Więcej informacji można znaleźć na: http://uni.wroc.pl