XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

„Terroryzm - Społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”
Gdynia 29 - 31 marca 2017 r.,
Hotel Dom Marynarza

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje w dniach 29 - 31 marca 2017 roku w gdyńskim Hotelu Dom Marynarza XIII Międzynarodową Konferencję Naukową Edukację dla Bezpieczeństwa pod hasłem: „Terroryzm – Społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa jest jedną z najstarszych konferencji w Polsce poruszających tematykę bezpieczeństwa. W poprzedniej edycji tego ważnego wydarzenia naukowego wzięli licznie udział zarówno przedstawiciele polskich, jak i zagranicznych instytucji naukowych.

Ciekawy zakres tematyczny tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia poruszające problem terroryzmu, zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, jak i edukacyjnym. W ramach konferencji naukowej wygłoszone referaty zostaną opublikowane w punktowanej monografii pokonferencyjnej (5 pkt).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://edb.wsb.net.pl/

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym naukowym wydarzeniu!