Konferencja pt. „RODO - Nowe przepisy, Nowe obowiązki, Nowy zawód.”

22 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala 412


Akademia Ignatianum w Krakowie odpowiadając na zaproszenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postanowiła zorganizować konferencję wpisującą się w coroczne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, świętowane już po raz dwunasty.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Od maja tego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje nakładają na wszystkich wykorzystujących dane osobowe (tzw. administrator danych osobowych) nowe obowiązki oraz wysokie kary pieniężne do 4% obrotu rocznego światowego lub 20 mln EUR za ich nieprzestrzeganie.

Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko czy PESEL. To cały szereg informacji, w tym tzw. ślady cyfrowe, czyli informacje o nas i naszych bliskich, które zostawiamy po sobie w Internecie np. w sklepach on-line, aukcjach elektronicznych, portalach społecznościowych, skrzynkach mailowych. Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorców, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, Kościoły i związki wyznaniowe do ochrony danych osobowych ich klientów, pod rygorem nałożenia ww. kar pieniężnych.

Jednocześnie też przepisy kreują nowy zawód - Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która będzie czuwała nad przestrzeganiem odpowiednich procedur ochrony danych osobowych w konkretnych jednostkach. Obecnie specjalistów w tej dziedzinie jest mało, a zapotrzebowanie na rynku jest najwyższe od kilku lat.

Wymagania prawne nakazują, aby Inspektor Ochrony Danych posiadał odpowiednie kwalifikacje, np. dyplom studiów podyplomowych na kierunku ochrona danych osobowych/inspektor ochrony danych osobowych. Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, to nie tylko wysokie kary, ale także duże możliwości, w tym pozyskania kwalifikacji do nowego zawodu, wykonywanego we wszystkich krajach UE.

Partnerzy: Instytut Ochrony Danych Osobowych, Instytut Własności Intelektualnej.

Patronat medialny: Deon.pl, dominikanie.pl