Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął rekrutację na innowacyjny kierunek studiów, czyli Koordynowaną Opiekę Senioralną.

To trzyletnie studia licencjackie, dzięki którym absolwent stanie się prekursorem profesjonalnych działań na rzecz osób starszych oraz uzyska najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny, socjologii, gerontologii, ale także prawa, psychologii czy pedagogiki.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Koordynowana Opieka Senioralna będzie mógł podjąć pracę między innymi w placówkach ochrony zdrowia, centrach aktywnego seniora czy w instytucjach badawczych.

Bezpłatne stacjonarne studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a ich elastyczny program umożliwia pogodzenie zajęć z pracą.

Oferta skierowana jest do aktualnych studentów kierunków medycznych oraz pracowników różnych sektorów, którzy dostrzegają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie koordynacji usług dedykowanych seniorom oraz chcących działać w obszarze „srebrnej” gospodarki.

Kierunek Koordynowana Opieka Senioralna został uruchomiony w ubiegłym roku jako część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/koordynowana-opieka-senioralna/