Lingwistyka stosowana

„ - Jestem obecnie na III roku lingwistyki stosowanej w Krakowie i muszę powiedzieć, że gdyby ktoś mnie zapytał, czy zdecydowałabym się ponownie na te studia, bez wahania odpowiedziałabym "tak". Rozpoczynając ten kierunek naprawdę dobrze znałam angielski, więc przez pierwsze pół roku trochę się nudziłam, ale mogłam się wtedy skupić na nauce drugiego języka - w moim wypadku hiszpańskiego - i innych przedmiotach, których jest tu całe mnóstwo i naprawdę tylko nieliczne sprawiają wrażenie zbędnych czy niepotrzebnych. Wiele z nich to natomiast zajęcia bardzo przydatne, dające do myślenia i poszerzające naszą wiedzę, a także podsuwające wiele przydatnych narzędzi związanych z tłumaczeniami, negocjacjami biznesowymi czy rozumieniem innych kultur. Ja np. bardzo chwaliłam sobie przedmiot o nazwie "komunikacja międzykulturowa", ale z kolei żałowałam, że tak mało mieliśmy literatury, chociaż jakbym chciała uczyć się głównie o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, to poszłabym na filologię. Nauka drugiego języka jest naprawdę intensywna. Bardzo chwalę sobie studia lingwistyczne, szczególnie, kiedy w rozmowach ze znajomymi z filologii dowiaduję się czego oni muszą się czasem nauczyć” - entuzjastycznie o lingwistyce opowiada jedna z forumowiczek.

Studia na kierunku lingwistyka stosowana zajmują się zagadnieniami związanymi z językiem, takimi jak dwujęzyczność i wielojęzyczność, tłumaczenia, komunikacja przy pomocy komputera, ocena umiejętności językowych, glottodydaktyka, analfabetyzm. Studia można podjąć na uniwersytetach i w wybranych uczelniach niepublicznych. Studenci lingwistyki stosowanej kształcą się w zakresie dwóch języków obcych.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: wstęp do językoznawstwa, fonetyka i fonologia, gramatyka opisowa, doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, język polski jako narzędzie tłumacza, technologia informacyjna, współczesne kierunki lingwistyczne, wstęp do translatoryki, podstawy dydaktyki, psycholingwistyka, kultura i historia obszaru określonego języka, wstęp do literaturoznawstwa, analiza dyskursu, gramatyka kontrastywna, socjolingwistyka, lingwistyka antropologiczna, teoria komunikacji, językoznawstwo kognitywne, semantyka i pragmatyka, współczesne tendencje w glottodydaktyce, nauczanie systemów i sprawności językowych, stylistyka języka polskiego, warsztaty językowo-tłumaczeniowe, literatura określonego języka.

Bardzo istotną zasadą studiów jest łączenie teorii z praktyką. Studenci odbywają rozbudowane praktyki zawodowe, związane nawet z pobytem za granicą.

Wybrane uczelnie oferują specjalizacje kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana. Przykładowo to:

  • translatoryczna
  • glottodydaktyczna
  • interkulturowa

Kandydat na studia powinien perfekcyjnie posługiwać się językiem polskim, mieć ogólne predyspozycje językowe, dobrą pamięć, łatwość komunikowania się, swobodę formułowania myśli na piśmie i w mowie. Charakter studiów wymaga ciekawości i otwartości kulturowej, przyszłemu tłumaczowi niezbędna jest też ogólna erudycja, a także refleks, zaradność oraz pewność siebie.

Ukończenie kierunku filologicznego daje możliwość pracy w charakterze nauczyciela w szkołach czy lektora kursów językowych. Uzyskane wykształcenie pozwala wykonywać zawód tłumacza.

Absolwent studiów posiada doskonałą znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, co daje perspektywy pracy w branżach, przedsiębiorstwach czy instytucjach, gdzie wymagane jest biegłe posługiwanie się określonym językiem. Przykładowo w obsłudze instytucji administracji publicznej, placówek kulturalnych, instytucji Unii Europejskiej.

Potencjalne miejsca pracy to biura podróży, instytucje medialne: wydawnictwa, portale internetowe. Lingwiści są poszukiwani w miejscach, gdzie korzysta się z ekspertyz fonoskopijnych (policja, detektywistyka, marketing). Ich zadaniem jest opracowywaniem programów do identyfikacji mówcy na podstawie dźwięku, badają i dokonują analizy fonetycznej danych dotyczących pojedynczych osób oraz grup. Specjaliści w zakresie komunikacji interkulturowej przygotowani będą do wykonywania zawodu menadżera kultury, mediatora, pracownika instytucji i organizacji europejskich, a także na stanowisku specjalisty do spraw integracji obcokrajowców, otwierania dostępu do rynków zagranicznych oraz specyficznych pod względem kulturowym rynków krajowych.

„ - Jestem po licencjacie z lingwistyki stosowanej w Warszawie. Na początku ogrom pracy i zajęć jest trochę przytłaczający (zależy w dużej mierze od wybranych języków i specjalizacji), ale opinie, że studiowanie lingwistyki wyklucza prowadzenie życia towarzyskiego są mocno przesadzone. Plusem jest duża liczba zajęć praktycznych, zarówno stricte językowych (pisanie, fonetyka itd.), jak i warsztatów tłumaczeniowych. Wielu wykładowców jest tłumaczami i można się dowiedzieć paru praktycznych rzeczy o zawodzie. Znajomi, którzy poszli na studia magisterskie chwalą sobie wybór specjalizacji ustnej. Podsumowując: jeśli chodzi o kształcenie tłumaczy, lingwistyka jest godna polecenia” - swoje studia zachwala Alicja.