Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - specjalność z perspektywami!

Lingwistyka stosowana to nowoczesna i praktyczna specjalność dająca szerokie możliwości zatrudnienia. Na studiach licencjackich kształcimy:

 • nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego w szkołach podstawowych (klasach 4-6)
 • tłumaczy języka niemieckiego

Od roku akademickiego 2014 / 2015 studia na lingwistyce stosowanej mogą podjąć również kandydaci, którzy nie znają języka niemieckiego. Z myślą o nich powstała specjalizacja asystent językowy. Program tej specjalizacji przewiduje kontynuację nauki języka angielskiego, intensywną naukę języka niemieckiego oraz podobnie jak na specjalizacji nauczycielskiej, translatorycznej i interkulturowej - także naukę języka trzeciego.

Natomiast na studiach magisterskich stacjonarnych oferujemy trzy specjalizacje:

 • nauczycielską (przygotowujemy do zawodu nauczyciela języka niemieckiego i angielskiego na pozostałych etapach edukacyjnych)
 • tłumaczeniową,
 • tłumaczeniowo-biznesową.

Na studiach magisterskich niestacjonarnych studenci mogą wybrać między specjalizacją nauczycielską, tłumaczeniową oraz od roku akademickiego 2014 / 2015 także tłumaczeniowo-biznesową. 

Kładziemy duży nacisk na praktyczne rozwijanie umiejętności językowych, m.in. w zakresie niemieckiego oraz angielskiego języka biznesu. Studenci poszerzają swoje umiejętności uczęszczając także na zajęcia prowadzone przez native speakerów.

Dodatkowo oferujemy naukę trzeciego języka od podstaw. Studenci mogą wybrać między językiem włoskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Języka trzeciego (lektoratu) uczą się już od II semestru.

Studenci już na studiach I stopnia mogą doskonalić swoje kompetencje przydatne w przyszłym życiu zawodowym biorąc udział w interesujących projektach odbywających się w Polsce i za granicą.

Niemal każdy student ma możliwość wyjazdu na stypendium m.in. do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Rosji w ramach programu Erasmus. Od niedawna można też wyjechać na stypendium w ramach programu Ceepus.

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych,
 • biznesie międzynarodowym,
 • biurach tłumaczeniowych,
 • szkolnictwie,
 • wydawnictwach,
 • biurach podróży,
 • firmach transportowych,
 • marketingu oraz agencjach reklamowych.

Szczegółowy program studiów realizowany na studiach licencjackich  oraz magisterskich znajduje się na stronie www.ils.amu.edu.pl

Zapewnij sobie konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Wybierz Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

Zobacz także Prezentację UAM w portalu