Jakiego artykułu szukasz?

Mechatronika - bezpłatne studia w WSEI

Postaw na studia techniczne w Lublinie i wybierz kierunek Mechatronika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Kształcenie jest bezpłatne z racji dofinansowania z EFS.

Mechatronika - bezpłatne studia w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika - studia są w 100% finansowane z EFS.

Celem studiów na kierunku Mechatronika jest uzyskanie przez absolwentów innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swojego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc.

Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę w dyscyplinach naukowych, takich jak: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja.

Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Absolwent będzie posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Student, który ukończy ten kierunek będzie miał gruntowną wiedzę m.in. na temat zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES.

Specjalności na kierunku Mechatronika:

 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Więcej Informacji o kierunku, wykaz dokumentów do pobrania i zasady rekrutacji znajdują się na stronie http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się aż 8 bezpłatnych kierunków. To:

 • „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” - 5 letnie studia magisterskie,
 • „Ekonomia” - studia licencjackie i magisterskie,
 • „Transport” - studia licencjackie i magisterskie
 • „Mechatronika” - studia inżynierskie.

Na kandydatów czekają również bezpłatne studia dualne na czterech kierunkach:

 • Administracja studia I stopnia,
 • Finanse i Rachunkowość studia I stopnia,
 • Informatyka (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie studia II stopnia.

Ogółem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób. Od 2 lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia naszej Uczelni.

Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia.

Więcej o bezpłatnych studiach w WSEI: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/edukacja-z-dofinansowaniem/

Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu