VI Międzynarodowa Konferencja z serii: „Rola Turystyki w Gospodarce Regionu”

 

Od 12 do 13 maja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja z serii Rola Turystyki w Gospodarce Regionu zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji.

Ponad 60 gości z całej Europy wzięło udział w prelekcjach i dyskusjach na temat turystyki kulturowej, jako markowego produktu miasta i regionu. Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem na naszej uczelni. W tym roku odbyła się już szósta edycja, podczas której uczestnicy zajmowali się takimi obszarami jak: rozwój turystyki kulinarnej oraz organizacja imprez masowych w przestrzeni miejskiej. Ważne miejsce podczas konferencji zajęła turystyka kulturowa na terenie Europy Wschodniej. Uczestnicy rozmawiali o nowych trendach i zmianach jakie zachodzą w szeroko rozumianej turystyce.

W związku z tym sesje poświęcone były takim tematom, jak:

  • teoretyczne podstawy identyfikacji turystyki kulturowej jako markowego produktu miasta i regionu,
  • turystyce kulturowej i jej uwarunkowaniom w wybranych krajach europejskich,
  • turystyce kulturowej jako markowemu produktu regionu,
  • turystyce kulturowej jako czynnikowi rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska.

Ciekawym punktem konferencji był wykład otwarty dr. Roba Davidsona z Wielkiej Brytanii, specjalisty w dziedzinie biznesu turystycznego. Podczas wykładu opowiedział o nowych trendach w biznesie turystycznym, ściśle związanym z wyjazdami w ramach konferencji, spotkań biznesowych i tym podobnych. Podkreślił fakt, iż duży wpływ na wygląd branży turystycznej w przyszłości będzie miała zmiana pokoleniowa, z którą obecnie mamy do czynienia.

Poza wykładami, goście wzięli udział w wyjeździe studyjnym, w ramach którego mogli zobaczyć znaczące punkty na mapie Wrocławia, takie jak Narodowe Forum Muzyki czy Halę Stulecia. Przewodnikiem, który opowiadał gościom o naszym mieście był rzecznik prasowy Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Arkadiusz Förster. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja podczas, podczas której wystąpiła znana wrocławska wokalistka Natalia Lubrano, uczestniczka The Voice of Poland.

W podsumowaniu konferencji podkreślono rolę turystyki kulturowej na międzynarodowym rynku turystycznym oraz bogactwo jej produktów, z których korzystają także inne rodzaje turystyki, jak turystyka wypoczynkowa czy biznesowa.