Uczniowie szkół średnich województwa pomorskiego zmagali się na Uniwersytecie Gdańskim z trudnymi zadaniami z zakresu nauk biologicznych i biotechnologicznych dotyczącymi immunologii i szczepionek. Quiz Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2 odbył się na UG po raz pierwszy. Poziom trudności zdań był bardzo wysoki, nie mniej laureatka I miejsca Agnieszka Gołąb z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku zdobyła maksymalną liczbę punktów.

W finale Quizu Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2 wzięło udział 39 uczniów z 13 szkół średnich województwa pomorskiego. Uczniowie przyjechali pod opieką swoich nauczycieli ze szkół z Czerska, Nowego Dworu Gdańskiego, Kartuz, Bolesławowa oraz Gdańska i Gdyni.

Najlepszymi z najlepszych okazali się:

  • Agnieszka Gołąb z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku, która zdobyła maksymalną liczbę punktów – I miejsce
  • Paweł Stangorra z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Władysława Pniewskiego w Gdańsku – II miejsce
  • Zuzanna Sieńko z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista” w Gdańsku – III miejsce

Quiz Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2 został przygotowany przez zespół naukowców z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed: prof. Bogusława Szewczyka kierownika Zakładu oraz dr Ewelinę Król i dr Andreę Lipińską.

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy – szkolny i centralny. Finał, z udziałem prof. Arnolda Kłonczyńskiego Prorektora UG ds. Studenckich UG, prof. Igora Koniecznego Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG GUMed, członków komisji, uczniów i nauczycieli, odbył się na Uniwersytecie Gdańskim.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe: cyfrowy aparat fotograficzny (ufundowany przez Rektora UG prof. Jerzego Gwizdałę), okulary wirtualnej rzeczywistości „Oculus rift” z zestawem gier oraz smartwatch, a także nagrody finansowe i upominki.

Wszyscy uczestnicy finału mogli obejrzeć przygotowany specjalnie dla nich wykład w technologii 3D pt. „W świecie białek. Zależności między strukturą a funkcją”, który wygłosił dr Szymon Ziętkiewicz. Gości po wydziale oprowadził prof. Stanisław Ołdziej.

Konkurs jest związany z realizowanym na Uniwersytecie Gdańskim projektem STARBIOS 2 (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences), który jest prowadzony w ramach programu Horizon 2020. Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych, procedur umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji. Jednym z elementów takich działań jest popularyzowanie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach, w tym również o szczepieniach wśród naukowców i studentów, ale również wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkół średnich.

Finał quizu odbył się 20 marca 2018 w auli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach Targów AKADEMIA 2018.

Więcej informacji: http://www.starbios.ug.edu.pl/edukacja/quiz/